Angen Help?

Adnoddau a Cyhoeddiadau

Ddylanwadu ar polisi ac arferion

Ymatebion Ymgynghori – Canllawiau Ymarfer Drafft ar gyfer Gweithwyr Gofal Cartref

Ddylanwadu ar polisi ac arferion

Ymatebion Ymgynghori – Grŵp Seneddol Hollbleidiol ar Heneiddio a Phobl Hŷn: Ymchwiliad i Hawliau Dynol a Phobl Hŷn

Ddylanwadu ar polisi ac arferion

Ymatebion Ymgynghori – Ymchwiliad Pwyllgor Cyllid Cynulliad Cenedlaethol Cymru i Gost Gofalu am Boblogaeth sy’n Heneiddio

Ddylanwadu ar polisi ac arferion

Ymatebion Ymgynghori – Ymgynghoriad ar Rwydwaith Trawma Mawr i Dde a Gorllewin Cymru a De Powys

Ddylanwadu ar polisi ac arferion

Ymatebion Ymgynghori – Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ynglŷn â’r Cynllun Pris Consesiynol Gorfodol yng Nghymru

Ddylanwadu ar polisi ac arferion

Ymatebion Ymgynghori – Gwella gwasanaethau Teithio â Chymorth

Ymchwil ac Adroddiad

Gwasanaethau Meddygon Teulu yng Nghymru: Safbwynt Pobl Hŷn

Archwilio Ymhellach

Hawliwch Eich Hawliau

Mae’r Comisiynydd wedi cynhyrchu amrywiaeth o adnoddau i rymuso pobl hŷn.

Dod o hyd i gefnogaeth

Mae’r Comisiynydd wedi creu cyfeiriadur o wasanaethau a sefydliadau a all eich helpu os ydych chi’n cael eich cam-drin, os ydych yn teimlo eich bod mewn perygl o gael eich cam-drin, neu’n poeni am rywun arall.

Angen siarad â rhywun? Ebostiwch Ni Neu Gyrrwch Neges