Angen Help?

Adnoddau a Cyhoeddiadau

Ddylanwadu ar polisi ac arferion

Ymatebion Ymgynghori – Blaenoriaethau i’r Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd, a Seilwaith

Ddylanwadu ar polisi ac arferion

Ymatebion Ymgynghori – Rhaglen Ailgydbwyso Gofal a Chymorth

Ymchwil ac Adroddiad

Gwella Cefnogaeth a Gwasanaethau i Ddynion Hŷn sy’n Profi Cam-drin Domestig – Adroddiad Diweddaru Awst 2023

Ddylanwadu ar polisi ac arferion

Ymatebion Ymgynghori – Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol y Senedd: Cefnogi pobl â chyflyrau cronig

Ddylanwadu ar polisi ac arferion

Ymatebion Ymgynghori – Adolygiad Diogelu Unedig Sengl: Canllawiau Statudol Drafft

Briffio

BRIFFIO: Effaith Pwysau GIG yr adroddwyd amdanynt ar fynediad pobl hŷn at wasanaethau iechyd

Ymatebion Ymgynghori – Mynediad Pobl Hŷn at Gyfiawnder Troseddol: Adolygiad Llenyddiaeth

Ddylanwadu ar polisi ac arferion

Ymatebion Ymgynghori – Ymchwiliad y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol: Atal Trais ar sail Rhywedd drwy Ddulliau Iechyd y Cyhoedd

Ddylanwadu ar polisi ac arferion

Ymatebion Ymgynghori – Gwasanaethau Llyfrgell a Hamdden Awdurdodau Lleol

Ddylanwadu ar polisi ac arferion

Ymatebion Ymgynghori – Corff Llais Y Dinesydd – Canllaw Ar Fynediad, Sylwadau A Newidiadau I Wasanaethau’r GIG

Ymchwil ac Adroddiad

Cynyddu’r nifer sy’n hawlio Credyd Pensiwn yng Nghymru – Adroddiad Uwchgynhadledd

Ddylanwadu ar polisi ac arferion

Ymatebion Ymgynghori – Y canllawiau statudol sydd eu hangen i weithredu’r ddyletswydd ansawdd a disodli’r safonau iechyd a gofal (2015)

Archwilio Ymhellach

Hawliwch Eich Hawliau

Mae’r Comisiynydd wedi cynhyrchu amrywiaeth o adnoddau i rymuso pobl hŷn.

Dod o hyd i gefnogaeth

Mae’r Comisiynydd wedi creu cyfeiriadur o wasanaethau a sefydliadau a all eich helpu os ydych chi’n cael eich cam-drin, os ydych yn teimlo eich bod mewn perygl o gael eich cam-drin, neu’n poeni am rywun arall.

Angen siarad â rhywun? Ebostiwch Ni Neu Gyrrwch Neges