Angen Help?

Adnoddau a Cyhoeddiadau

Ystadegau Allweddol

Deall Poblogaeth Cymru sy’n Heneiddio: Ystadegau Allweddol

Image showing older people accessing information and services Ddylanwadu ar polisi ac arferion

Sicrhau mynediad at wybodaeth a gwasanaethau mewn oes ddigidol: Canllawiau ar gyfer Awdurdodau Lleol a Byrddau Iechyd

Taflen Wybodaeth

Canllawiau Hwylus ar Atwrneiaeth Arhosol

Taflen Wybodaeth

Gwasanaethau Cymdeithasol yng Nghymru

Ddylanwadu ar polisi ac arferion

Ymatebion Ymgynghori – Comisiynu Cartrefi Gofal i Bobl Hŷn

Ddylanwadu ar polisi ac arferion

Ymatebion Ymgynghori – Ail adolygiad o Oedran Pensiwn y Wladwriaeth

Ddylanwadu ar polisi ac arferion

Ymatebion Ymgynghori – Effaith pandemig Covid-19, a’i reolaeth, ar iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru

Ddylanwadu ar polisi ac arferion

Ymatebion Ymgynghori – Rhaglen Cartrefi Clyd

Ddylanwadu ar polisi ac arferion

Ymatebion Ymgynghori – Diwygio Deddf Hawliau Dynol: Deddf Hawliau Modern

Ddylanwadu ar polisi ac arferion

Ymatebion Ymgynghori – Anghydraddoldebau Iechyd Meddwl

Ddylanwadu ar polisi ac arferion

Ymatebion Ymgynghori – Cymryd rhan mewn Chwaraeon mewn Ardaloedd Difreintiedig

Taflen Wybodaeth

Sut i osgoi rhagfarn oed wrth gyfathrebu – Awgrymiadau ymarferol i weithwyr proffesiynol

Archwilio Ymhellach

Hawliwch Eich Hawliau

Mae’r Comisiynydd wedi cynhyrchu amrywiaeth o adnoddau i rymuso pobl hŷn.

Dod o hyd i gefnogaeth

Mae’r Comisiynydd wedi creu cyfeiriadur o wasanaethau a sefydliadau a all eich helpu os ydych chi’n cael eich cam-drin, os ydych yn teimlo eich bod mewn perygl o gael eich cam-drin, neu’n poeni am rywun arall.

Angen siarad â rhywun? Ebostiwch Ni Neu Gyrrwch Neges