Angen Help?

Cymorth a Chefnogaeth

Cyngor a Chymorth

Cysylltwch â thîm Cyngor a Chymorth y Comisiynydd

Cysylltwch

Cymorth os ydych chi'n cael eich cam-drin

Dod o hyd i wybodaeth a chefnogaeth os ydych chi'n cael eich cam-drin neu os ydych chi'n poeni am rywun rydych chi'n ei adnabod.

Cael help

Pa gymorth ariannol sydd gennyf hawl iddo?

Mae gan Age UK gyfrifiannell ddefnyddiol sy’n rhoi amcangyfrif o’r cymorth ariannol y gallech fod â hawl iddo.

Ewch i Gyfrifiannell

Cysylltiadau Defnyddiol

Dod o hyd i fanylion cysylltu sefydliadau eraill sy’n gallu rhoi gwybodaeth a chefnogaeth i chi.

Mynd i’r dudalen

Angen siarad â rhywun? Ebostiwch Ni Neu Gyrrwch Neges