Angen Help?

Blaenoriaethau’r Comisiynydd

An arrow carved out of mud
A woman speaking into a megaphone alongside a woman holding a phone at a march

Diogelu a Hyrwyddo Hawliau Pobl Hŷn

Rhagor o wybodaeth am waith y Comisiynydd i sicrhau bod ein hawliau’n cael eu cynnal wrth i ni heneiddio

Rhagor o wybodaeth
A plastic figurine on a pebble in the foreground and seven plastic figurines in the background standing

Rhoi Diwedd ar Oedraniaeth a Gwahaniaethu ar Sail Oedran

Oedraniaeth yw rhagfarn neu wahaniaethu ar sail oedran unigolyn, ac mae’n dal yn gyffredin iawn mewn cymdeithas.

Gweld Mwy
Older woman looking upset and staring into the distance

Atal Cam-drin Pobl Hŷn

Mae miloedd o bobl hŷn yng Nghymru yn profi camdriniaeth – gweithred sy’n digwydd unwaith neu drosodd a throsodd, neu ddiffyg gweithredu priodol, sy’n achosi niwed neu ofid.

Gweld Mwy
Two older men and two older women smiling and laughing while on the beach

Galluogi Pawb i Heneiddio’n Dda

Heneiddio’n dda – ‘ychwanegu bywyd at flynyddoedd, nid blynyddoedd at fywyd yn unig’

Gweld Mwy

Archwilio Mwy

A £10 note with four pound coins on a bed of £20 notes

Cynyddu’r nifer sy’n hawlio Credyd Pensiwn yng Nghymru

Mae Credyd Pensiwn yn cynnig gobaith i rai o bobl hŷn tlotaf a mwyaf agored i niwed Cymru, ac wrth i ni wynebu’r argyfwng costau byw mae’n bwysicach nag erioed bod pobl yn cael yr hyn y mae ganddynt hawl iddo.

Darganfod mwy
Portrait of an older woman talking on the phone

Cyngor a Chymorth

Cysylltwch â thîm Cyngor a Chymorth y Comisiynydd

Cysylltwch
A woman speaking into a megaphone alongside a woman holding a phone at a march

Hawliwch Eich Hawliau

Mae’r Comisiynydd wedi cynhyrchu amrywiaeth o adnoddau i rymuso pobl hŷn.

Dysgwch ragor

Angen siarad â rhywun? Ebostiwch Ni Neu Gyrrwch Neges