Angen Help?

Adnoddau a Cyhoeddiadau

Ddylanwadu ar polisi ac arferion

Ymatebion Ymgynghori – Blaenoriaethau i’r Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd, a Seilwaith

Ddylanwadu ar polisi ac arferion

Ymatebion Ymgynghori – Rhaglen Ailgydbwyso Gofal a Chymorth

Ddylanwadu ar polisi ac arferion

Ymatebion Ymgynghori – Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol y Senedd: Cefnogi pobl â chyflyrau cronig

Ddylanwadu ar polisi ac arferion

Ymatebion Ymgynghori – Adolygiad Diogelu Unedig Sengl: Canllawiau Statudol Drafft

Ddylanwadu ar polisi ac arferion

Ymatebion Ymgynghori – Ymchwiliad y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol: Atal Trais ar sail Rhywedd drwy Ddulliau Iechyd y Cyhoedd

Ddylanwadu ar polisi ac arferion

Ymatebion Ymgynghori – Gwasanaethau Llyfrgell a Hamdden Awdurdodau Lleol

Ddylanwadu ar polisi ac arferion

Ymatebion Ymgynghori – Corff Llais Y Dinesydd – Canllaw Ar Fynediad, Sylwadau A Newidiadau I Wasanaethau’r GIG

Ddylanwadu ar polisi ac arferion

Ymatebion Ymgynghori – Y canllawiau statudol sydd eu hangen i weithredu’r ddyletswydd ansawdd a disodli’r safonau iechyd a gofal (2015)

Ddylanwadu ar polisi ac arferion

Ymatebion Ymgynghori – Y Canllawiau A’r Rheoliadau Statudol Y Bydd Eu Hangen I Weithredu’r Ddyletswydd Gonestrwydd

Ddylanwadu ar polisi ac arferion

Ymatebion Ymgynghori – Pwyllgor Cyllid y Senedd: Galwad am wybodaeth am gynigion Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24

Ddylanwadu ar polisi ac arferion

Ymatebion Ymgynghori – Newidiadau Arfaethedig i Ddeddfwriaeth ar Ofal Cymdeithasol a Gofal Iechyd Parhaus

Ddylanwadu ar polisi ac arferion

Ymatebion Ymgynghori – Ymateb i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar ddatblygu Fframwaith Cenedlaethol ar gyfer Presgripsiynu Cymdeithasol

Archwilio Ymhellach

Hawliwch Eich Hawliau

Mae’r Comisiynydd wedi cynhyrchu amrywiaeth o adnoddau i rymuso pobl hŷn.

Dod o hyd i gefnogaeth

Mae’r Comisiynydd wedi creu cyfeiriadur o wasanaethau a sefydliadau a all eich helpu os ydych chi’n cael eich cam-drin, os ydych yn teimlo eich bod mewn perygl o gael eich cam-drin, neu’n poeni am rywun arall.

Angen siarad â rhywun? Ebostiwch Ni Neu Gyrrwch Neges