Angen Help?

Adnoddau a Cyhoeddiadau

Older Woman Potting Plant In Garden At Home
A stethoscope and pen on a medical chart Ymchwil ac Adroddiad

Anawsterau cael gafael ar wasanaethau meddygfeydd sy’n golygu bod llawer o bobl hŷn yn dioddef mewn poen ac yn byw gyda chyflyrau sy’n gwaethygu, rhybuddia’r Comisiynydd

Image of a laptop wrapped in chains Ymchwil ac Adroddiad

Dim Mynediad: Profiadau pobl hŷn o allgáu digidol yng Nghymru

An older man looking upset while staring out of the window Ymchwil ac Adroddiad

Gwella Cefnogaeth a Gwasanaethau i Ddynion Hŷn sy’n Profi Cam-drin Domestig – Adroddiad Diweddaru Awst 2023

Front covers of the Commissioner's report on Pension Credit Uptake in Wales in both English and Welsh Ymchwil ac Adroddiad

Cynyddu’r nifer sy’n hawlio Credyd Pensiwn yng Nghymru – Adroddiad Uwchgynhadledd

An older woman listening to another woman, a man smiling and reading, a woman on a laptop, and a woman on the phone Ymchwil ac Adroddiad

Mynediad at wybodaeth a gwasanaethau mewn oes ddigidol: Crynodeb o’r ymatebion gan awdurdodau lleol a byrddau iechyd

An older man looking upset while staring out of the window Ymchwil ac Adroddiad

Gwella’r Gefnogaeth a’r Gwasanaethau i Ddynion Hŷn sy’n Cael eu Cam-drin yn Ddomestig

Front covers of the Commissioner's report Accommodation and support for older people experiencing abuse in both English and Welsh Ymchwil ac Adroddiad

Llety a chefnogaeth i bobl hŷn sy’n cael eu cam-drin

Chynhaliwyd gweithdy ar-lein ar 4 Tachwedd i roi cyfle i rannu gwybodaeth a thrafod y ffordd ymlaen.

Older woman smiling and sitting at home Ymchwil ac Adroddiad

Gadael Neb ar Ôl: Camau Gweithredu ar gyfer adferiad o blaid pobl hŷn

Older woman laughing with a younger woman Ymchwil ac Adroddiad

Lleisiau Cartrefi Gofal: Cipolwg ar fywyd yng nghartrefi gofal Cymru yn ystod Covid-19

Helena Herklots, Older People's Commissioner for Wales Ymchwil ac Adroddiad

Gwneud Cymru y lle gorau yn y byd i heneiddio: Strategaeth 2019-22

Helena Herklots, Older People's Commissioner for Wales Ymchwil ac Adroddiad

Rhaglen waith dros dro Ebrill – Awst 2018

A corridor in a hospital Ymchwil ac Adroddiad

Diogelu mewn Ysbytai yng Nghymru

Archwilio Ymhellach

A woman speaking into a megaphone alongside a woman holding a phone at a march

Hawliwch Eich Hawliau

Mae’r Comisiynydd wedi cynhyrchu amrywiaeth o adnoddau i rymuso pobl hŷn.

Front page of the Commissioner's abuse directory in Welsh on a laptop

Dod o hyd i gefnogaeth

Mae’r Comisiynydd wedi creu cyfeiriadur o wasanaethau a sefydliadau a all eich helpu os ydych chi’n cael eich cam-drin, os ydych yn teimlo eich bod mewn perygl o gael eich cam-drin, neu’n poeni am rywun arall.

Angen siarad â rhywun? Ebostiwch Ni Neu Gyrrwch Neges