Angen Help?

Adnoddau a Cyhoeddiadau

Ymchwil ac Adroddiad

Gwella Cefnogaeth a Gwasanaethau i Ddynion Hŷn sy’n Profi Cam-drin Domestig – Adroddiad Diweddaru Awst 2023

Ymchwil ac Adroddiad

Cynyddu’r nifer sy’n hawlio Credyd Pensiwn yng Nghymru – Adroddiad Uwchgynhadledd

Image of older people accessing information and services Ymchwil ac Adroddiad

Mynediad at wybodaeth a gwasanaethau mewn oes ddigidol: Crynodeb o’r ymatebion gan awdurdodau lleol a byrddau iechyd

Ymchwil ac Adroddiad

Gwella’r Gefnogaeth a’r Gwasanaethau i Ddynion Hŷn sy’n Cael eu Cam-drin yn Ddomestig

Ymchwil ac Adroddiad

Llety a chefnogaeth i bobl hŷn sy’n cael eu cam-drin

Chynhaliwyd gweithdy ar-lein ar 4 Tachwedd i roi cyfle i rannu gwybodaeth a thrafod y ffordd ymlaen.

Ymchwil ac Adroddiad

Gadael Neb ar Ôl: Camau Gweithredu ar gyfer adferiad o blaid pobl hŷn

Ymchwil ac Adroddiad

Lleisiau Cartrefi Gofal: Cipolwg ar fywyd yng nghartrefi gofal Cymru yn ystod Covid-19

Ymchwil ac Adroddiad

Gwneud Cymru y lle gorau yn y byd i heneiddio: Strategaeth 2019-22

Ymchwil ac Adroddiad

Rhaglen waith dros dro Ebrill – Awst 2018

Ymchwil ac Adroddiad

Diogelu mewn Ysbytai yng Nghymru

Ymchwil ac Adroddiad

Gwasanaethau Meddygon Teulu yng Nghymru: Safbwynt Pobl Hŷn

Archwilio Ymhellach

Hawliwch Eich Hawliau

Mae’r Comisiynydd wedi cynhyrchu amrywiaeth o adnoddau i rymuso pobl hŷn.

Dod o hyd i gefnogaeth

Mae’r Comisiynydd wedi creu cyfeiriadur o wasanaethau a sefydliadau a all eich helpu os ydych chi’n cael eich cam-drin, os ydych yn teimlo eich bod mewn perygl o gael eich cam-drin, neu’n poeni am rywun arall.

Angen siarad â rhywun? Ebostiwch Ni Neu Gyrrwch Neges