Angen Help?

Cysylltwch â thîm Cyngor a Chymorth y Comisiynydd

Portrait of an older woman talking on the phone

Ffoniwch neu ysgrifennwch aton ni

Adeiladau Cambrian
Sgwâr Mount Stuart
Tre-biwt
Caerdydd
CF10 5FL

Ffôn:
03442 640 670
E-bost:
gofyn@comisiynyddph.cymru

Oriau agor: Dydd Llun i dydd Gwener, 9am i 5pm

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg //
We welcome calls in Welsh

Fersiynau Hygyrch Arall

Cyngor a Chymorth

Gall Tîm Cyngor a Chymorth y Comisiynydd eich helpu i’ch cysylltu â chefnogaeth a gwasanaethau ledled Cymru, a helpu i sicrhau bod eich hawliau’n cael eu cynnal.

Felly os oes gennych chi broblem a ddim yn gwybod ble i droi am help a chefnogaeth, cysylltwch â ni.

Gall y tîm roi cymorth a chefnogaeth os ydych chi:

  • Yn 60 oed neu’n hŷn
  • Yn byw yng Nghymru
  • Yn poeni y gallai eich hawliau fod wedi cael eu torri
  • Wedi bod yn cael problemau gyda gwasanaethau megis iechyd, gofal cymdeithasol, gwasanaethau cymunedol neu dai

Gallwch hefyd gysylltu ar ran unigolyn hŷn, fel aelod o’r teulu neu ffrind os ydynt yn wynebu problemau neu anawsterau.

Bydd Tîm y Comisiynydd yn cymryd rhai manylion gennych chi er mwyn iddynt allu ymchwilio i’ch pryderon a chanfod y ffordd orau o ddatrys eich problemau. Mewn rhai achosion, gallai hyn olygu eich cyfeirio at sefydliad partner sydd mewn sefyllfa well i helpu.

Gallwch chi gysylltu â Thîm Gwaith Achos y Comisiynydd ar y ffôn, drwy e-bost neu drwy lenwi’r ffurflen isod. Gallwch gysylltu â’r tîm yn Gymraeg neu yn Saesneg.

Angen siarad â rhywun? Ebostiwch Ni Neu Gyrrwch Neges