Angen Help?

Amdano

Ynghylch y Comisiynydd

Rhagor o wybodaeth am Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru, Helána Herklots CBE

Rhagor o wybodaeth

Rhaglen waith y Comisiynydd

Rhagor o wybodaeth am waith a blaenoriaethau’r Comisiynydd ar gyfer 2023-24.

Darllen y rhaglen waith

Swyddogaeth a Phwerau Cyfreithiol

Mae gan y Comisiynydd set unigryw o bwerau cyfreithiol i gefnogi ei gwaith i wella bywydau pobl hŷn.

Rhagor o wybodaeth

Ein Gwerthoedd

Rhagor o wybodaeth am y gwerthoedd sy’n llywio diwylliant Swyddfa’r Comisiynydd

Rhagor o wybodaeth

Tîm y Comisiynydd

Mae’r Comisiynydd yn cael ei chefnogi gan dîm bychan o staff sy’n gweithio ar ei rhan i gyflawni ei blaenoriaethau.

Cyfarfod y Tîm

Ein Hanes

Dysgwch fwy am y camau a gymerwyd gan Swyddfa’r Comisiynydd ers ei sefydlu yn 2008.

Rhagor o wybodaeth

Adroddiadau Blynyddol

Darllen Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol y Comisiynydd

Mynd i’r dudalen

Archwilio a Sicrhau Risg

Mae’r Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg yn cefnogi’r Comisiynydd wrth fonitro ac adolygu llywodraethu corfforaethol, rheoli risg a systemau rheoli mewnol.

Rhagor o wybodaeth

Polisïau a Gweithdrefnau

Rydym yn cyhoeddi amrywiaeth o wybodaeth sy’n ymwneud â gwaith y Comisiynydd fel mater o drefn.

Rhagor o wybodaeth

Gweithio i’r Comisiynydd

Rhagor y wybodaeth

Angen siarad â rhywun? Ebostiwch Ni Neu Gyrrwch Neges