Angen Help?

Amdano

Three older men having a conversation around a table with mugs
Helena Herklots, Older People's Commissioner for Wales

Ynghylch y Comisiynydd

Rhagor o wybodaeth am Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru, Helána Herklots CBE

Rhagor o wybodaeth
A jigsaw of the Commissioner's logo with a piece missing

Rhaglen waith y Comisiynydd

Rhagor o wybodaeth am waith a blaenoriaethau’r Comisiynydd ar gyfer 2023-24.

Darllen y rhaglen waith
Two books and a gavel on a table

Swyddogaeth a Phwerau Cyfreithiol

Mae gan y Comisiynydd set unigryw o bwerau cyfreithiol i gefnogi ei gwaith i wella bywydau pobl hŷn.

Rhagor o wybodaeth
A compass in the sand

Ein Gwerthoedd

Rhagor o wybodaeth am y gwerthoedd sy’n llywio diwylliant Swyddfa’r Comisiynydd

Rhagor o wybodaeth
Hanging lights in a dark room

Tîm y Comisiynydd

Mae’r Comisiynydd yn cael ei chefnogi gan dîm bychan o staff sy’n gweithio ar ei rhan i gyflawni ei blaenoriaethau.

Cyfarfod y Tîm
Rolling shelves in a library

Ein Hanes

Dysgwch fwy am y camau a gymerwyd gan Swyddfa’r Comisiynydd ers ei sefydlu yn 2008.

Rhagor o wybodaeth
Calendar page flipping sheet

Adroddiadau Blynyddol

Darllen Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol y Comisiynydd

Mynd i’r dudalen
A calculator and pen on a financial graph

Archwilio a Sicrhau Risg

Mae’r Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg yn cefnogi’r Comisiynydd wrth fonitro ac adolygu llywodraethu corfforaethol, rheoli risg a systemau rheoli mewnol.

Rhagor o wybodaeth
Illustration of a checklist

Polisïau a Gweithdrefnau

Rydym yn cyhoeddi amrywiaeth o wybodaeth sy’n ymwneud â gwaith y Comisiynydd fel mater o drefn.

Rhagor o wybodaeth
An older woman smiling while taking to another person

Gweithio i’r Comisiynydd

Rhagor y wybodaeth

Angen siarad â rhywun? Ebostiwch Ni Neu Gyrrwch Neges