Angen Help?

Diweddariadau

Older Woman Potting Plant In Garden At Home
A stethoscope and pen on a medical chart Adnodd

Mynediad i Bractisau Meddygon Teulu: Profiadau pobl hŷn – Diweddariad ar y cynnydd

Older man getting his blood pressure tested by the GP Adnodd

Y Comisiynydd yn lansio canllaw newydd i bobl hŷn ar gael mynediad at feddygfeydd yng Nghymru

Light bulb in the foreground in front of blurred lights Newyddion

Datganiad: Penodi’r Comisiynydd Pobl Hŷn nesaf

Image of a laptop wrapped in chains Adnodd

Allgáu digidol yng Nghymru: mae cynnydd yn cael ei wneud – ond mae angen mwy, meddai’r Comisiynydd

Helena Herklots, Older People's Commissioner for Wales writing Newyddion

Cylchlythyr Mehefin 2024

Psychoterapist interviewing older person Adnodd

Ymatebion Ymgynghori – Strategaeth atal hunanladdiad a hunan-niweidio

An older woman smiling while taking to another person Adnodd

Ymatebion Ymgynghori – Ymateb i’r strategaeth Iechyd Meddwl a Llesiant

Laughing intergenerational family spending leisure time with smartphone at home Newyddion

Mae undod rhwng cenedlaethau yn hanfodol i helpu i fynd i’r afael â Newid yn yr Hinsawdd, meddai’r Grŵp Trawsbleidiol

A red double decker bus and yellow double decker bus Newyddion

Gallai anawsterau wrth ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus effeithio ar filoedd o bobl hŷn yng Nghymru yn ystod gŵyl y banc, meddai’r Comisiynydd

Three older men having a conversation around a table with mugs overlayed with blue Newyddion

Ymateb y Comisiynydd i adolygiad Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru o benderfyniadau Peidio â Cheisio CPR

Three older men having a conversation around a table with mugs overlayed with blue Adnodd

Heneiddio yng Nghymru: Safbwyntiau pobl hŷn Du, Asiaidd ac Ethnig Leiafrifol

row of people to the bank teller cashier defocused background Adnodd

Ymatebion Ymgynghori – Mynediad at Fancio

Angen siarad â rhywun? Ebostiwch Ni Neu Gyrrwch Neges