Angen Help?

Diweddariadau

Older Woman Potting Plant In Garden At Home
Psychoterapist interviewing older person Adnodd

Ymatebion Ymgynghori – Strategaeth atal hunanladdiad a hunan-niweidio

An older woman smiling while taking to another person Adnodd

Ymatebion Ymgynghori – Ymateb i’r strategaeth Iechyd Meddwl a Llesiant

Laughing intergenerational family spending leisure time with smartphone at home Newyddion

Mae undod rhwng cenedlaethau yn hanfodol i helpu i fynd i’r afael â Newid yn yr Hinsawdd, meddai’r Grŵp Trawsbleidiol

A red double decker bus and yellow double decker bus Newyddion

Gallai anawsterau wrth ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus effeithio ar filoedd o bobl hŷn yng Nghymru yn ystod gŵyl y banc, meddai’r Comisiynydd

Three older men having a conversation around a table with mugs overlayed with blue Newyddion

Ymateb y Comisiynydd i adolygiad Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru o benderfyniadau Peidio â Cheisio CPR

Three older men having a conversation around a table with mugs overlayed with blue Adnodd

Heneiddio yng Nghymru: Safbwyntiau pobl hŷn Du, Asiaidd ac Ethnig Leiafrifol

row of people to the bank teller cashier defocused background Adnodd

Ymatebion Ymgynghori – Mynediad at Fancio

Portrait of an older woman talking on the phone Adnodd

Ymatebion Ymgynghori – Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru: Newidiadau arfaethedig i’r broses Gweithio i Wella

Nine intergenerational people with their arms around each other's shoulders walking into a sunset Newyddion

Pobl hŷn yn gwerthfawrogi’r cymorth gan gymunedau cryf yng Nghymru, meddai’r Comisiynydd

Helena Herklots, Older People's Commissioner for Wales writing Newyddion

Cylchlythyr Mawrth 2024

A stethoscope and pen on a medical chart Adnodd

Anawsterau cael gafael ar wasanaethau meddygfeydd sy’n golygu bod llawer o bobl hŷn yn dioddef mewn poen ac yn byw gyda chyflyrau sy’n gwaethygu, rhybuddia’r Comisiynydd

Three older men having a conversation around a table with mugs overlayed with blue Newyddion

Ymateb i gyhoeddi’r Cynllun Gweithredu Cenedlaethol i Atal Cam-drin Pobl Hŷn

Angen siarad â rhywun? Ebostiwch Ni Neu Gyrrwch Neges