Angen Help?

Adnoddau a Cyhoeddiadau

Briffio

BRIFFIO: Effaith Pwysau GIG yr adroddwyd amdanynt ar fynediad pobl hŷn at wasanaethau iechyd

Briffio

Credyd Pensiwn: Mae angen gweithredu er mwyn sicrhau nad yw pobl hŷn yn colli allan

Briffio

PAPUR BRIFFIO: Argyfwng Costau Byw: Y camau sydd eu hangen i ddiogelu pobl hŷn

Archwilio Ymhellach

Hawliwch Eich Hawliau

Mae’r Comisiynydd wedi cynhyrchu amrywiaeth o adnoddau i rymuso pobl hŷn.

Dod o hyd i gefnogaeth

Mae’r Comisiynydd wedi creu cyfeiriadur o wasanaethau a sefydliadau a all eich helpu os ydych chi’n cael eich cam-drin, os ydych yn teimlo eich bod mewn perygl o gael eich cam-drin, neu’n poeni am rywun arall.

Angen siarad â rhywun? Ebostiwch Ni Neu Gyrrwch Neges