Angen Help?

Cysylltwch â Ni

Two older people on a bench looking out into the distance over water and mountains

Cysylltu

Adeiladau Cambrian
Sgwâr Mount Stuart
Tre-biwt
Caerdydd
CF10 5FL

Ffôn: 03442 640 670
E-bost: gofyn@comisiynyddph.cymru

Oriau agor: Dydd Llun i dydd Gwener, 9am i 5pm

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg //
We welcome calls in Welsh

E-bostio ni

Os oes angen gwybodaeth neu gymorth arnoch chi, cliciwch y botwm isod i gysylltu â’n Tîm Cyngor a Chymorth yn uniongyrchol. Ar gyfer pob ymholiad arall, llenwch y ffurflen isod.

Cysylltu â’n Tîm Cyngor a Chymorth


  A camera set up in the foreground interviewing a woman who is sitting in a blurred background on a chair in a library

  Ymholiadau’r Cyfryngau

  Ar gyfer pob ymholiad gan y cyfryngau, cysylltwch â Richard Jones, Pennaeth Cyfathrebu.

  Ffôn: 07515 288271

  E-bost: richard.jones@comisiynyddph.cymru

  Archwilio Ymhellach

  Front page of the Commissioner's abuse directory in Welsh on a laptop

  Dod o hyd i gefnogaeth

  Mae’r Comisiynydd wedi creu cyfeiriadur o wasanaethau a sefydliadau a all eich helpu os ydych chi’n cael eich cam-drin, os ydych yn teimlo eich bod mewn perygl o gael eich cam-drin, neu’n poeni am rywun arall.

  Older Woman Potting Plant In Garden At Home

  Canolfan Adnoddau

  Cael y cyhoeddiadau a’r adnoddau diweddaraf gan y Comisiynydd

  Angen siarad â rhywun? Ebostiwch Ni Neu Gyrrwch Neges