Angen Help?

Adnoddau a Cyhoeddiadau

An older woman in a hospital bed talking to a medical professional who is sitting down Taflen Wybodaeth

Rhyddhau o’r Ysbyty: Gwybodaeth ddefnyddiol am beth i’w ddisgwyl pan fyddwch yn barod i adael yr ysbyty

Taflen Wybodaeth

Comisiynydd yn lansio canllaw newydd ar hawliau pobl hŷn mewn cartrefi gofal

Older man sitting in chair Taflen Wybodaeth

Costau Byw: Hawliau Ariannol – Cwestiynau Cyffredin

Taflen Wybodaeth

Canllawiau Hwylus ar Atwrneiaeth Arhosol

Older man sitting in chair Taflen Wybodaeth

Gwasanaethau Cymdeithasol yng Nghymru

Taflen Wybodaeth

Sut i osgoi rhagfarn oed wrth gyfathrebu – Awgrymiadau ymarferol i weithwyr proffesiynol

Taflen Wybodaeth

Canllawiau i’r cyfryngau ar gyfer gohebu ynghylch heneiddio a henaint

Taflen Wybodaeth

Gweithredu yn Erbyn Oedraniaeth

Taflen Wybodaeth

Amddiffyn pobl hŷn yng Nghymru: canllaw i’r gyfraith

Taflen Wybodaeth

Gwybod Eich Hawliau: Canllaw Syml

Taflen Wybodaeth

Galluedd Meddyliol: Arweiniad Syml

Archwilio Ymhellach

Hawliwch Eich Hawliau

Mae’r Comisiynydd wedi cynhyrchu amrywiaeth o adnoddau i rymuso pobl hŷn.

Dod o hyd i gefnogaeth

Mae’r Comisiynydd wedi creu cyfeiriadur o wasanaethau a sefydliadau a all eich helpu os ydych chi’n cael eich cam-drin, os ydych yn teimlo eich bod mewn perygl o gael eich cam-drin, neu’n poeni am rywun arall.

Angen siarad â rhywun? Ebostiwch Ni Neu Gyrrwch Neges