Angen Help?

Adnoddau a Cyhoeddiadau

Older Woman Potting Plant In Garden At Home
An older woman in a hospital bed talking to a medical professional who is sitting down Taflen Wybodaeth

Rhyddhau o’r Ysbyty: Gwybodaeth ddefnyddiol am beth i’w ddisgwyl pan fyddwch yn barod i adael yr ysbyty

Front Covers of the Know Your Rights: Living in a Care Home in Wales guide in Welsh and English Taflen Wybodaeth

Comisiynydd yn lansio canllaw newydd ar hawliau pobl hŷn mewn cartrefi gofal

Older man sitting in chair Taflen Wybodaeth

Costau Byw: Hawliau Ariannol – Cwestiynau Cyffredin

A woman looking into the distance and faintly smiling in a wooded area Taflen Wybodaeth

Canllawiau Hwylus ar Atwrneiaeth Arhosol

Older man sitting in chair Taflen Wybodaeth

Gwasanaethau Cymdeithasol yng Nghymru

An older woman cupping her hands around her mouth and shouting while smiling Taflen Wybodaeth

Sut i osgoi rhagfarn oed wrth gyfathrebu – Awgrymiadau ymarferol i weithwyr proffesiynol

Centre for Ageing Better and the Commissioner's report - Media Guidelines for Reporting on Ageing and Older Age with the picture of an older woman smiling in front of a graffitied wall in Welsh Taflen Wybodaeth

Canllawiau i’r cyfryngau ar gyfer gohebu ynghylch heneiddio a henaint

Older people jogging Taflen Wybodaeth

Gweithredu yn Erbyn Oedraniaeth

Lady Justice Taflen Wybodaeth

Gwybod Eich Hawliau: Canllaw Syml

A corridor in a hospital Taflen Wybodaeth

Galluedd Meddyliol: Arweiniad Syml

Archwilio Ymhellach

A woman speaking into a megaphone alongside a woman holding a phone at a march

Hawliwch Eich Hawliau

Mae’r Comisiynydd wedi cynhyrchu amrywiaeth o adnoddau i rymuso pobl hŷn.

Front page of the Commissioner's abuse directory in Welsh on a laptop

Dod o hyd i gefnogaeth

Mae’r Comisiynydd wedi creu cyfeiriadur o wasanaethau a sefydliadau a all eich helpu os ydych chi’n cael eich cam-drin, os ydych yn teimlo eich bod mewn perygl o gael eich cam-drin, neu’n poeni am rywun arall.

Angen siarad â rhywun? Ebostiwch Ni Neu Gyrrwch Neges