Angen Help?
Lady Justice

Gwybod Eich Hawliau: Canllaw Syml

i mewn Adnoddau, Taflen Wybodaeth

Mae gan bawb hawliau. Mae eich hawliau chi yn bwysig, a gall deall eich hawliau eich helpu chi i sicrhau eich bod yn cael trin y deg ac nad oes unrhyw un yn gwahaniaethu yn eich erbyn.

Mae’r canllawiau yn amlinellu’r hawliau sydd gan bobl hŷn mewn amrediad o feysydd allweddol, fel cyflogaeth, gofal iechyd a thai, yn ogystal ag egluro bod yn rhaid trin hawliau pobl hŷn gydag urddas a pharch, cymryd rhan mewn penderfyniadau sy’n effeithio ar eu bywydau a’u diogelu a’u gwarchod.  Mae’r llyfryn hefyd yn cynnwys manylion ynglŷn â sefydliadau a all ddarparu pobl hŷn gyda help, cefnogaeth a chyngor mewn perthynas â’u hawliau.

Cliciwch yma i lawrlwytho Gwybod eich hawliau: canllaw syml Fersiwn Hygyrch

Angen siarad â rhywun? Ebostiwch Ni Neu Gyrrwch Neges