Angen Help?

Galluedd Meddyliol: Arweiniad Syml

i mewn Adnoddau, Taflen Wybodaeth

Mae’r term ‘Galluedd Meddyliol’ yn cael ei ddefnyddio’n aml mewn gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol, ond yn aml mae dryswch ynglŷn â’i ystyr a’r ffyrdd mae’n gallu dylanwadu ar brosesau gwneud penderfyniadau, yn ogystal â’r dull gweithredu sy’n cael ei fabwysiadu. Pwrpas y ddogfen hon yw eich helpu i ddeall yn well beth mae’r term ‘Galluedd Meddyliol’ yn ei olygu.

Cliciwch yma i lawrlwytho Galluedd Meddyliol: Arweiniad Syml

Galluedd Meddyliol: Arweiniad Syml – Fersiwn Sain

Angen siarad â rhywun? Ebostiwch Ni Neu Gyrrwch Neges