Angen Help?

Llais a hyrwyddwr annibynnol ar ran pobl hŷn

Mae’r Comisiynydd yn gweithio i sicrhau Cymru lle mae pobl hŷn yn cael eu gwerthfawrogi, lle mae hawliau’n cael eu cynnal a lle nad oes neb yn cael ei adael ar ôl.

Rhagor o wybodaeth

Rhannwch eich profiadau o Eithrio Digidol

Os ydych chi (neu berson hŷn rydych chi’n ei adnabod) wedi cael trafferth gwneud rhywbeth sy’n bwysig i chi oherwydd nad ydych chi ar-lein, neu oherwydd anawsterau wrth ddefnyddio technoleg ddigidol, hoffem glywed am eich profiadau ac am unrhyw broblemau mae hyn wedi’u creu.

Learn More

Costau Byw: Hawliau Ariannol – Cwestiynau Cyffredin

Mae’r Comisiynydd wedi nodi gwybodaeth ddefnyddiol i ateb rhai o’r cwestiynau allweddol am y cymorth ariannol a allai fod ar gael i bobl hŷn

Rhagor o wybodaeth

Cyngor a Chymorth

Cysylltwch â thîm Cyngor a Chymorth y Comisiynydd

Cysylltwch

“Rwy'n gweithio i sicrhau Cymru lle mae pobl hŷn yn cael eu gwerthfawrogi, lle mae hawliau’n cael eu cynnal a lle nad oes neb yn cael ei adael ar ôl.”

Heléna Herklots CBE
Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Blaenoriaethau’r Comisiynydd

Rhagor o wybodaeth am waith a blaenoriaethau'r Comisiynydd

Rhagor o wybodaeth

Diweddaraf

Newyddion

Cylchlythyr Medi 2023

Newyddion

Y Comisiynydd yn gofyn i bobl hŷn rannu eu profiadau o wasanaethau meddygfeydd yng Nghymru

Adnodd

Ymatebion Ymgynghori – Blaenoriaethau i’r Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd, a Seilwaith

Newyddion

Cynyddu’r nifer sy’n hawlio Credyd Pensiwn yng Nghymru – Diweddariad o ran Cynnydd

Gweld pob un

Ynghylch y Comisiynydd

Rhagor o wybodaeth am Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru, Helána Herklots CBE

Rhagor o wybodaeth

Rhaglen waith y Comisiynydd

Rhagor o wybodaeth am waith a blaenoriaethau’r Comisiynydd ar gyfer 2023-24.

Darllen y rhaglen waith

Swyddogaeth a Phwerau Cyfreithiol

Mae gan y Comisiynydd set unigryw o bwerau cyfreithiol i gefnogi ei gwaith i wella bywydau pobl hŷn.

Rhagor o wybodaeth

Canolfan Adnoddau

Cael y cyhoeddiadau a’r adnoddau diweddaraf gan y Comisiynydd

Blaenoriaethau’r Comisiynydd

Rhagor o wybodaeth am waith a blaenoriaethau'r Comisiynydd

Angen siarad â rhywun? Ebostiwch Ni Neu Gyrrwch Neges