Angen Help?

Llais a hyrwyddwr annibynnol ar ran pobl hŷn

Mae’r Comisiynydd yn gweithio i sicrhau Cymru lle mae pobl hŷn yn cael eu gwerthfawrogi, lle mae hawliau’n cael eu cynnal a lle nad oes neb yn cael ei adael ar ôl.

Rhagor o wybodaeth
Two older men and two older women smiling and laughing while on the beach
Picture of two medical professionals and an older woman conversing over an older man in a hospital bed

Gwybodaeth a Chyngor ar DNACPR

Mae canolbwynt adnoddau’r Comisiynydd yn rhoi gwybodaeth allweddol i bobl hŷn a’u hanwyliaid am benderfyniadau DNACPR, yn ogystal â lle i fynd os oes ganddynt unrhyw bryderon.

Rhagor o Wybodaeth
Portrait of an older woman talking on the phone

Cyngor a Chymorth

Cysylltwch â thîm Cyngor a Chymorth y Comisiynydd

Cysylltwch
Older woman looking upset and staring into the distance

Cymorth os ydych chi'n cael eich cam-drin

Dod o hyd i wybodaeth a chefnogaeth os ydych chi'n cael eich cam-drin neu os ydych chi'n poeni am rywun rydych chi'n ei adnabod.

Cael help
Helena Herklots, Older People's Commissioner for Wales

“Rwy'n gweithio i sicrhau Cymru lle mae pobl hŷn yn cael eu gwerthfawrogi, lle mae hawliau’n cael eu cynnal a lle nad oes neb yn cael ei adael ar ôl.”

Heléna Herklots CBE
Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru
An arrow carved out of mud

Blaenoriaethau’r Comisiynydd

Rhagor o wybodaeth am waith a blaenoriaethau'r Comisiynydd

Rhagor o wybodaeth

Diweddaraf

A stethoscope and pen on a medical chart Adnodd

Mynediad i Bractisau Meddygon Teulu: Profiadau pobl hŷn – Diweddariad ar y cynnydd

Older man getting his blood pressure tested by the GP Adnodd

Y Comisiynydd yn lansio canllaw newydd i bobl hŷn ar gael mynediad at feddygfeydd yng Nghymru

Light bulb in the foreground in front of blurred lights Newyddion

Datganiad: Penodi’r Comisiynydd Pobl Hŷn nesaf

Image of a laptop wrapped in chains Adnodd

Allgáu digidol yng Nghymru: mae cynnydd yn cael ei wneud – ond mae angen mwy, meddai’r Comisiynydd

Gweld pob un
Helena Herklots, Older People's Commissioner for Wales

Ynghylch y Comisiynydd

Rhagor o wybodaeth am Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru, Helána Herklots CBE

Rhagor o wybodaeth
A jigsaw of the Commissioner's logo with a piece missing

Rhaglen waith y Comisiynydd

Rhagor o wybodaeth am waith a blaenoriaethau’r Comisiynydd ar gyfer 2023-24.

Darllen y rhaglen waith
Two books and a gavel on a table

Swyddogaeth a Phwerau Cyfreithiol

Mae gan y Comisiynydd set unigryw o bwerau cyfreithiol i gefnogi ei gwaith i wella bywydau pobl hŷn.

Rhagor o wybodaeth
Older Woman Potting Plant In Garden At Home

Canolfan Adnoddau

Cael y cyhoeddiadau a’r adnoddau diweddaraf gan y Comisiynydd

An arrow carved out of mud

Blaenoriaethau’r Comisiynydd

Rhagor o wybodaeth am waith a blaenoriaethau'r Comisiynydd

Angen siarad â rhywun? Ebostiwch Ni Neu Gyrrwch Neges