Angen Help?

Llais a hyrwyddwr annibynnol ar ran pobl hŷn

Mae’r Comisiynydd yn gweithio i sicrhau Cymru lle mae pobl hŷn yn cael eu gwerthfawrogi, lle mae hawliau’n cael eu cynnal a lle nad oes neb yn cael ei adael ar ôl.

Rhagor o wybodaeth

Hawliwch Eich Hawliau

Mae’r Comisiynydd wedi cynhyrchu amrywiaeth o adnoddau i rymuso pobl hŷn.

Dysgwch ragor

Cyngor a Chymorth

Cysylltwch â thîm Cyngor a Chymorth y Comisiynydd

Cysylltwch

Cymorth os ydych chi'n cael eich cam-drin

Dod o hyd i wybodaeth a chefnogaeth os ydych chi'n cael eich cam-drin neu os ydych chi'n poeni am rywun rydych chi'n ei adnabod.

Cael help

“I’m taking action to protect older people’s rights, end ageism and age discrimination, stop the abuse of older people and enable everyone to age well.”

Heléna Herklots CBE
Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Blaenoriaethau’r Comisiynydd

Rhagor o wybodaeth am waith a blaenoriaethau'r Comisiynydd

Rhagor o wybodaeth

Diweddaraf

Newyddion

Cylchlythyr Mehefin 2022

Newyddion

Ymateb i adroddiad y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar Oedi wrth Drosglwyddo Gofal

Adnodd

Deall Poblogaeth Cymru sy’n Heneiddio: Ystadegau Allweddol

Newyddion

Dysgu o brofiadau uniongyrchol pobl hŷn o gymunedau Du, Asiaidd ac Ethnig Leiafrifol yng Nghymru

Gweld pob un

Ynghylch y Comisiynydd

Rhagor o wybodaeth am Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru, Helána Herklots CBE

Rhagor o wybodaeth

Rhaglen waith y Comisiynydd

Rhagor o wybodaeth am waith a blaenoriaethau’r Comisiynydd ar gyfer 2022-24.

Darllen y rhaglen waith

Swyddogaeth a Phwerau Cyfreithiol

Mae gan y Comisiynydd set unigryw o bwerau cyfreithiol i gefnogi ei gwaith i wella bywydau pobl hŷn.

Rhagor o wybodaeth

Canolfan Adnoddau

Cael y cyhoeddiadau a’r adnoddau diweddaraf gan y Comisiynydd

Blaenoriaethau’r Comisiynydd

Rhagor o wybodaeth am waith a blaenoriaethau'r Comisiynydd

Angen siarad â rhywun? Ebostiwch Ni Neu Gyrrwch Neges