Angen Help?

Llais a hyrwyddwr annibynnol ar ran pobl hŷn

Mae’r Comisiynydd yn gweithio i sicrhau Cymru lle mae pobl hŷn yn cael eu gwerthfawrogi, lle mae hawliau’n cael eu cynnal a lle nad oes neb yn cael ei adael ar ôl.

Rhagor o wybodaeth

Costau Byw: Hawliau Ariannol – Cwestiynau Cyffredin

Mae’r Comisiynydd wedi nodi gwybodaeth ddefnyddiol i ateb rhai o’r cwestiynau allweddol am y cymorth ariannol a allai fod ar gael i bobl hŷn

Rhagor o wybodaeth

Cyngor a Chymorth

Cysylltwch â thîm Cyngor a Chymorth y Comisiynydd

Cysylltwch

Cymorth os ydych chi'n cael eich cam-drin

Dod o hyd i wybodaeth a chefnogaeth os ydych chi'n cael eich cam-drin neu os ydych chi'n poeni am rywun rydych chi'n ei adnabod.

Cael help

“Rwy'n gweithio i sicrhau Cymru lle mae pobl hŷn yn cael eu gwerthfawrogi, lle mae hawliau’n cael eu cynnal a lle nad oes neb yn cael ei adael ar ôl.”

Heléna Herklots CBE
Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Blaenoriaethau’r Comisiynydd

Rhagor o wybodaeth am waith a blaenoriaethau'r Comisiynydd

Rhagor o wybodaeth

Diweddaraf

Adnodd

Ymatebion Ymgynghori – Cais am wybodaeth am gynigion Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2024-25

Newyddion

Blog Gwadd: Allgau digidol – 50 mlynedd o fethiant i ddysgu a manteisio ar wersi

Adnodd

Ymatebion Ymgynghori – Pwyllgor Menywod a Chydraddoldeb: Hawliau pobl hŷn

Newyddion

Y Comisiynydd yn ymateb i sylwadau oedraniaethol a gododd mewn tystiolaeth i Ymchwiliad Covid-19 y DU

Gweld pob un

Ynghylch y Comisiynydd

Rhagor o wybodaeth am Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru, Helána Herklots CBE

Rhagor o wybodaeth

Rhaglen waith y Comisiynydd

Rhagor o wybodaeth am waith a blaenoriaethau’r Comisiynydd ar gyfer 2023-24.

Darllen y rhaglen waith

Swyddogaeth a Phwerau Cyfreithiol

Mae gan y Comisiynydd set unigryw o bwerau cyfreithiol i gefnogi ei gwaith i wella bywydau pobl hŷn.

Rhagor o wybodaeth

Canolfan Adnoddau

Cael y cyhoeddiadau a’r adnoddau diweddaraf gan y Comisiynydd

Blaenoriaethau’r Comisiynydd

Rhagor o wybodaeth am waith a blaenoriaethau'r Comisiynydd

Angen siarad â rhywun? Ebostiwch Ni Neu Gyrrwch Neges