Angen Help?

Sut mae ffurflen DNACPR yn edrych?

A stethoscope and pen on a medical chart

Er 1 Hydref 2015, y ‘Ffurflen DNACPR Cymru Gyfan’ yw’r ffurflen safonol ar gyfer cofnodi penderfyniadau DNACPR newydd gan glinigwyr.

Gallwch weld y ffurflen yn Atodiad A polisi clinigol Gweithrediaeth GIG Cymru yma.

Dim ond gweithwyr iechyd proffesiynol sy’n defnyddio’r ffurflen DNACPR ond mae wedi’i chynnwys yma er gwybodaeth a dealltwriaeth.

Beth yw CPR/DNACPR?
Ble alla i gael mwy o wybodaeth am DNACPR?
Pwy alla i gysylltu â er mwyn dysgu mwy am DNACPR?
Pwy alla i gysylltu â nhw os oes gen i bryder/cwyn am DNACPR?

Angen siarad â rhywun? Ebostiwch Ni Neu Gyrrwch Neges