Angen Help?

Pwy alla i gysylltu â nhw os oes gen i bryder/cwyn am DNACPR?

An older woman sitting at the coffee table with a mug speaking on a phone while looking at a laptop

Os bydd angen gwneud cwyn ffurfiol yn ymwneud â phenderfyniad DNACPR, y sefydliadau canlynol sydd yn y sefyllfa orau i roi cyngor a chymorth:

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan:
• 01633 493753 / ABB.PALS@wales.nhs.uk

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr:
• 03000 851234 / BCU.PALS@wales.nhs.uk

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro:
• 029 2074 4095 / 029 2074 3301 / concerns@wales.nhs.uk

Bwrdd Iechyd Cwm Taf Morgannwg:
• Pen-y-bont ar Ogwr PALS: 01656 754194 / CTM. BridgendPALS@wales.nhs.uk
• Merthyr PALS: 01685 724468 / CTM.MerthyrCynon.PALS@ wales.nhs.uk
• Rhondda PALS: 01656 754194 / CTM.RhonddaTaffEly.PALS@ wales.nhs.uk

Bwrdd Iechyd Hywel Dda:
• 0300 0200 159 / hdhb.patientsupportservices@wales.nhs.uk

www.llaiscymru.org/yn-eich-ardal

3ydd Llawr, 33 - 35 Cathedral Road, Caerdydd, CF11 9HB

029 2023 5558

enquiries@llaiscymru.org

www.comisiynyddph.cymru/cysylltwch-a-ni/

Sgwâr Mount Stuart, Caerdydd, CF10 5FL

03442 640 670

gofyn@comisiynyddph.cymru

www.ageuk.org.uk/cymru/contact-us/

Llawr Gwaelod, Mariners House, Trident Court, Heol East Moors, Caerdydd, CF24 5TD

0300 303 44 98 (codir tâl ar gyfradd leol)

advice@agecymru.org.uk

Beth yw CPR/DNACPR?
Ble alla i gael mwy o wybodaeth am DNACPR?
Sut mae ffurflen DNACPR yn edrych?
Pwy alla i gysylltu â er mwyn dysgu mwy am DNACPR?

Angen siarad â rhywun? Ebostiwch Ni Neu Gyrrwch Neges