Angen Help?

Polisi Cwcis

Polisi Cwcis

Mae gwefan Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru yn defnyddio cwcis i sicrhau ei bod yn gweithio ac i wella’r profiad cyffredinol i’r defnyddiwr wrth bori ein gwefan.

Ffeiliau testun bychan yw cwcis, ac maen nhw’n cael eu gosod ar eich dyfais pan fyddwch chi’n ymweld â gwefannau. Yn aml, maen nhw’n cael eu defnyddio i gofio dewisiadau, gwneud i wefannau weithio’n fwy effeithiol neu i gasglu patrymau tueddiadau a gwybodaeth gan ymwelwyr.

Dyma’r cwcis sy’n cael eu defnyddio ar y wefan hon:

 

Cwcis Angenrheidiol
Enw Parth Hyd Disgrifiad
_GRECAPTCHA www.google.com 6 mis Mae’n cael ei ddefnyddio gan Google reCaptcha ar gyfer dadansoddiad risg.

 

_grecaptcha www.google.com Sesiwn Mae’r cwci hwn wedi’i osod gan Google reCAPTCHA, yn diogelu’r wefan rhag sbam ar ffurflenni cyswllt.

 

Cwcis Dewisol
Enw Parth Hyd Disgrifiad
pll_language www.comisiynyddph.cymru 12 mis Mae’r cwci hwn gan Polylang yn cael ei ddefnyddio i gofio’r iaith a ddewisodd y defnyddiwr pan fydd yn dychwelyd i’r wefan.

 

Cwcis Dadansoddol
Enw  Parth Hyd Disgrifiad
_ga_* www.comisiynyddph.cymru 12 mis Mae’n cynnwys cod adnabod unigryw sy’n cael ei ddefnyddio gan Google Analytics 4 er mwyn pennu bod dau ymweliad penodol â’r wefan wedi cael eu gwneud gan yr un defnyddiwr ar draws sesiynau pori.
_ga www.comisiynyddph.cymru 12 mis Mae’n cynnwys cod adnabod unigryw sy’n cael ei ddefnyddio gan Google Analytics er mwyn pennu bod dau ymweliad penodol â’r wefan wedi cael eu gwneud gan yr un defnyddiwr ar draws sesiynau pori.

Cysylltu â niI gael cyfarwyddiadau penodol ar reoli cwcis, ewch i Direct Gov: Rheoli Cwcis.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu sylwadau am yr Hysbysiad Cwcis, cysylltwch â’n Swyddog Diogelu Data (manylion isod).

Ysgrifennwch at:

Swyddog Diogelu Data
Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru
Adeiladau Cambrian
Sgwâr Mount Stuart
Caerdydd
CF10 5FL

E-bost: gofyn@comisiynyddph.cymru

Ffôn: 03442 640 670

Os nad ydyn ni’n gallu datrys eich cwyn, mae gennych chi hawl i gwyno i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, sef y rheoleiddiwr statudol ar gyfer materion sy’n ymwneud â diogelu data.  I gysylltu â’r Comisiynydd Gwybodaeth, ewch i https://ico.org.uk/concerns/.

Polisi Cwcis

Mae gwefan Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru yn defnyddio cwcis i sicrhau ei bod yn gweithio ac i wella’r profiad cyffredinol i’r defnyddiwr wrth bori ein gwefan.

Ffeiliau testun bychan yw cwcis, ac maen nhw’n cael eu gosod ar eich dyfais pan fyddwch chi’n ymweld â gwefannau. Yn aml, maen nhw’n cael eu defnyddio i gofio dewisiadau, gwneud i wefannau weithio’n fwy effeithiol neu i gasglu patrymau tueddiadau a gwybodaeth gan ymwelwyr.

Dyma’r cwcis sy’n cael eu defnyddio ar y wefan hon:

Cwcis Angenrheidiol

 

Enw Parth Hyd Disgrifiad

 

_GRECAPTCHA www.google.com 6 mis Mae’n cael ei ddefnyddio gan Google reCaptcha ar gyfer dadansoddiad risg.

 

_grecaptcha www.google.com Sesiwn Mae’r cwci hwn wedi’i osod gan Google reCAPTCHA, yn diogelu’r wefan rhag sbam ar ffurflenni cyswllt.

 

Cwcis Dewisol

 

Enw Parth Hyd Disgrifiad

 

pll_language www.comisiynyddph.cymru 12 mis Mae’r cwci hwn gan Polylang yn cael ei ddefnyddio i gofio’r iaith a ddewisodd y defnyddiwr pan fydd yn dychwelyd i’r wefan.

 

Cwcis Dadansoddol

 

Enw

 

Parth Hyd Disgrifiad
_ga_* www.comisiynyddph.cymru 12 mis Mae’n cynnwys cod adnabod unigryw sy’n cael ei ddefnyddio gan Google Analytics 4 er mwyn pennu bod dau ymweliad penodol â’r wefan wedi cael eu gwneud gan yr un defnyddiwr ar draws sesiynau pori.
_ga www.comisiynyddph.cymru 12 mis Mae’n cynnwys cod adnabod unigryw sy’n cael ei ddefnyddio gan Google Analytics er mwyn pennu bod dau ymweliad penodol â’r wefan wedi cael eu gwneud gan yr un defnyddiwr ar draws sesiynau pori.

Cysylltu â niI gael cyfarwyddiadau penodol ar reoli cwcis, ewch i Direct Gov: Rheoli Cwcis.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu sylwadau am yr Hysbysiad Cwcis, cysylltwch â’n Swyddog Diogelu Data (manylion isod).

Ysgrifennwch at:

Swyddog Diogelu Data
Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru
Adeiladau Cambrian
Sgwâr Mount Stuart
Caerdydd
CF10 5FL

E-bost: gofyn@comisiynyddph.cymru

Ffôn: 03442 640 670

Os nad ydyn ni’n gallu datrys eich cwyn, mae gennych chi hawl i gwyno i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, sef y rheoleiddiwr statudol ar gyfer materion sy’n ymwneud â diogelu data.  I gysylltu â’r Comisiynydd Gwybodaeth, ewch i https://ico.org.uk/concerns/.

Angen siarad â rhywun? Ebostiwch Ni Neu Gyrrwch Neges