Angen Help?

Polisi Cwcis

Polisi Cwcis

Mae gwefan Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru yn defnyddio cwcis i sicrhau ei bod yn gweithio ac i wella’r profiad cyffredinol i’r defnyddiwr wrth bori ein gwefan.

Ffeiliau testun bychan yw cwcis, ac maen nhw’n cael eu gosod ar eich dyfais pan fyddwch chi’n ymweld â gwefannau. Yn aml, maen nhw’n cael eu defnyddio i gofio dewisiadau, gwneud i wefannau weithio’n fwy effeithiol neu i gasglu patrymau tueddiadau a gwybodaeth gan ymwelwyr.

Dyma’r cwcis sy’n cael eu defnyddio ar y wefan hon:

Math Enw Pwrpas
Cwci Gweithredol ASP.NET_SessionId Mae’r cwcis yn storio gwybodaeth dros dro er mwyn i wefan allu gweithio. Mae’r rhain yn cael eu dileu pan fyddwch chi’n cau eich porwr.
Cwcis Trydydd Partïon

Mae trydydd partïon yn gweini cwcis drwy’r wefan hon. Maen nhw’n cael eu defnyddio i integreiddio gwasanaethau gan ddarparwyr eraill ar wefan y Comisiynydd. Rydyn ni’n defnyddio llwyfannau fel fideos YouTube ac ategion cyfryngau cymdeithasol i ymwelwyr allu gweld ein cynnwys, rhyngweithio â’n cynnwys a’i rannu.Cwcis Trydydd Partïon.

Dim ond pan fyddwch chi’n defnyddio’r elfennau hyn y bydd y cwcis yn cael eu storio ar eich dyfais. Gallai trydydd partïon storio cwcis ar eich dyfais pan rydych chi’n cael eich ailgyfeirio i’w gwefan. Nid yw cwcis a ddaw drwy wefannau trydydd partïon yn gyfrifoldeb ar wefan Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru. I gael rhagor o wybodaeth, darllenwch Hysbysiad Preifatrwydd y trydydd parti.

Dyma gwcis trydydd partïon sy’n cael eu defnyddio ar y wefan:

 

Trydydd Parti Cwcis Pwrpas
YouTube VISITOR_INFO1_LIVE, GEO, PREF Fel eich bod yn gallu gweld fideos sydd wedi’u sefydlu ar ein gwefan
Google Analytics

Rydyn ni’n defnyddio Google Analytics i gasglu gwybodaeth am y modd y mae defnyddwyr yn llywio ac yn rhyngweithio â’n gwefan.

Rydyn ni’n defnyddio’r wybodaeth i fonitro tueddiadau, llunio adroddidau a chwilio am ffyrdd i wella ein cynnwys a strwythur y wefan. Mae’r cwcis yn casglu gwybodaeth ddi-enw gan ddefnyddwyr, ac yn ein helpu ni i gasglu niferoedd yr ymwelwyr â’r wefan, sut daethant i’n gwefan a pha dudalennau y maen nhw wedi’u gweld.

I wneud hyn, mae Google Analytics yn defnyddio’r cwcis canlynol ar ddyfais ymwelydd:

Cwcis Pwrpas Dod i ben
__utma Defnyddir i bennu nifer yr ymwelwyr unigryw â’n gwefan 2 flynedd ar ôl sefydlu/diweddaru
_utmb Defnyddir i bennu hyd sesiynau unigryw a’n helpu ni i bennu ymweliadau â thudalennau a hyd pob ymweliad 30 munud ar ôl sefydlu/diweddaru
__utmz Defnyddir i ganfod atgyfeiriadau a dulliau mynediad i ddod i’n gwefan 6 mis ar ôl sefydlu/diweddaru

Cysylltu â niI gael cyfarwyddiadau penodol ar reoli cwcis, ewch i Direct Gov: Rheoli Cwcis.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu sylwadau am yr Hysbysiad Cwcis, cysylltwch â’n Swyddog Diogelu Data (manylion isod).

Ysgrifennwch at:

Swyddog Diogelu Data
Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru
Adeiladau Cambrian
Sgwâr Mount Stuart
Caerdydd
CF10 5FL

E-bost: gofyn@comisiynyddph.cymru

Ffôn: 03442 640 670

Os nad ydyn ni’n gallu datrys eich cwyn, mae gennych chi hawl i gwyno i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, sef y rheoleiddiwr statudol ar gyfer materion sy’n ymwneud â diogelu data.  I gysylltu â’r Comisiynydd Gwybodaeth, ewch i https://ico.org.uk/concerns/.

Angen siarad â rhywun? Ebostiwch Ni Neu Gyrrwch Neges