Angen Help?
Three older men having a conversation around a table with mugs overlayed with blue

Ymateb i gyhoeddiad Llywodraeth Cymru am gyllid ôl-radd i bobl hŷn

i mewn Newyddion

Dywedodd Heléna Herklots CBE, Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru:

“Mae cyfleoedd dysgu gydol oes yn hollbwysig er mwyn helpu pobl i heneiddio’n dda. Mae’r cyfleoedd yn cynnig amrywiaeth o fanteision ac yn caniatáu i bobl aros yn weithgar yn feddyliol, dysgu sgiliau newydd a chreu cysylltiadau newydd.

“Rwyf felly’n croesawu’r cyhoeddiad heddiw y bydd pobl dros 60 oed nawr yn gallu cael gafael ar gymorth ariannol, ar ffurf bwrsari, a fydd yn eu cefnogi i gymryd rhan mewn addysg ôl-radd a chwblhau gradd Meistr.

“Mae prinder y math hwn o gyllid hyd yma wedi golygu nad oes llawer o bobl hŷn wedi gallu manteisio ar gyfleoedd addysg ôl-radd ac rwy’n falch bod Llywodraeth Cymru wedi ymateb mor gadarnhaol i fy ngheisiadau am weithredu er mwyn mynd i’r afael â’r broblem hon.”


Angen siarad â rhywun? Ebostiwch Ni Neu Gyrrwch Neges