Angen Help?
Three older men having a conversation around a table with mugs overlayed with blue

Ymateb COVID-19 Blaenoriaethau Gwaith y Comisiynydd

i mewn Newyddion

O ystyried effaith yr haint COVID-19, mae’r Comisiynydd yn canolbwyntio ar set o feysydd blaenoriaeth er mwyn sicrhau bod hawliau pobl hŷn yn cael eu diogelu a’u bod nhw’n gallu cael y cymorth a’r gefnogaeth sydd eu hangen arnyn nhw yn ystod y pandemig hwn:

  • Diogelu hawliau pobl hŷn
  • Rhoi help a chefnogaeth i bobl hŷn a’u teuluoedd
  • Sicrhau bod pobl hŷn yn gallu cael gwasanaethau iechyd a gofal
  • Helpu pobl hŷn sy’n dioddef neu sydd mewn perygl o ddioddef camdriniaeth
  • Helpu pobl hŷn i gadw mewn cysylltiad
  • Ymgysylltu â phobl hŷn
  • Ymgysylltu â Llywodraeth Cymru

Darllenwch fwy am flaenoriaethau’r comisiynydd yma

 


Angen siarad â rhywun? Ebostiwch Ni Neu Gyrrwch Neges