Angen Help?
Three older men having a conversation around a table with mugs overlayed with blue

Comisiynydd yn ‘siomedig iawn’ y bydd y BBC yn rhoi’r gorau i gynnig trwyddedau teledu am ddim i bobl dros 75 oed o fis Awst ymlaen

i mewn Newyddion

Dywedodd Heléna Herklots CBE, Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru:

“Rydw i’n siomedig iawn bod y BBC wedi cadarnhau y bydd yn rhoi’r gorau i gynnig trwyddedau teledu am ddim i bobl dros 75 oed nad ydynt yn cael Credyd Pensiwn o fis Awst ymlaen. Bydd hyn yn effeithio ar filoedd o bobl hŷn ledled Cymru.

“I lawer o bobl hŷn, doedd yr ‘amgylchiadau eithriadol’ wnaeth arwain at ohirio cynlluniau’r BBC yn ystod y pandemig ddim yn eithriadol o gwbl – rydyn ni’n gwybod bod dros 26,000 o’r bobl hŷn sydd dros 75 oed yng Nghymru yn byw ar eu pen eu hunain ac mai’r teledu yw unig ffynhonnell newyddion ac adloniant llawer o’r bobl yma, a’r unig gwmni sydd ganddyn nhw.

“Fe wyddom hefyd fod yna filoedd o bobl hŷn yng Nghymru sydd â’r hawl i gredyd pensiwn ond ddim yn ei hawlio, a bod hyd at £214 miliwn yn cael ei ddychwelyd i’r trysorlys heb ei hawlio bob blwyddyn. O dan y newidiadau fydd yn cael eu cyflwyno, bydd y bobl hŷn yma’n colli cymorth ariannol pellach sy’n gallu gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i’w bywydau.

“Mae tlodi incwm perthynol ar gynnydd ymysg pobl hŷn – mae 1 o bob 5 person hŷn yng Nghymru yn gaeth mewn tlodi parhaus – ac, i lawer ohonynt, dim ond gwaethygu’r sefyllfa wnaiff colli’r drwydded deledu am ddim.

“Rwyf felly’n galw eto ar Lywodraeth y DU i wireddu’r addewid yn ei maniffesto i barhau i ariannu trwyddedau teledu am ddim i bobl dros 75 oed. Byddai hynny’n caniatáu i’r BBC newid ei benderfyniad.”


Angen siarad â rhywun? Ebostiwch Ni Neu Gyrrwch Neges