Angen Help?
Three older men having a conversation around a table with mugs overlayed with blue

Mae’r Comisiynydd yn croesawu’n fawr y cyhoeddiad y bydd y pwerau yn Neddf y Coronafeirws, sy’n cyfyngu ar hawliau pobl hŷn o ran gofal cymdeithasol, yn cael eu hatal

i mewn Newyddion

Dywedodd Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru, Heléna Herklots CBE: 

“Rwy’n croesawu’n fawr y cyhoeddiad y bydd darpariaethau yn Neddf y Coronafeirws, sy’n rhoi’r pŵer i awdurdodau lleol gyfyngu ar hawliau pobl hŷn i gael asesiad o’u hanghenion ac i gael gafael ar y cymorth sydd ei angen arnynt o ran gofal cymdeithasol, yn cael eu hatal. 

“Rwyf wedi galw’n gyson am ddileu’r pwerau hyn, o ystyried y cymorth hanfodol y mae gofal cymdeithasol yn ei ddarparu i lawer o bobl hŷn ledled Cymru, a’r risgiau y mae’r darpariaethau hyn yn eu creu o ran cyfyngu ar hawliau pobl hŷn. 

“Hoffwn ddiolch i bawb a ymunodd â mi i alw am y cam hollbwysig hwn, i sicrhau bod hawliau pobl hŷn yn cael eu diogelu a’u cynnal yn y cyfnod heriol yma.”


Angen siarad â rhywun? Ebostiwch Ni Neu Gyrrwch Neges