Angen Help?

Canllawiau ar gymorth seibiant

i mewn Newyddion

Mae’r canllaw hwn ar ofal seibiant yn cynnig gwybodaeth angenrheidiol i ofalwyr a phobl sy’n byw â dementia. Mae’n amlinellu eu hawliau a gall eu helpu i feddwl am y dewisiadau gwahanol.

Cliciwch yma i lawrlwytho Canllawiau ar gymorth seibiant i bobl y mae dementia yn effeithio arnynt

Fersiwn Llafar 

Mae fersiwn llafar o’r canllaw ar ofal seibiant ar gael hefyd. Gwrandewch ar adrannau penodol isod, neu cliciwch yma i lwytho’r holl draciau i lawr fel ffeil .zip

01 – Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru
02 – Gwybodaeth am Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru
03 – Sut i gysylltu â’r Comisiynydd
04 – Fformatau Hygyrch
05 – Canllawiau ar gymorth seibiant i bobl y mae dementia yn effeithio arnynt
06 – Beth yw cymorth seibiant
07 – Beth mae angen i chi feddwl amdano
08 – Beth yw’r gwahanol fathau o seibiant
09 – Cyfleoedd a gweithgareddau dydd
10 – Gwyliau byr â llety
11 – Cymorth un i un
12 – Cymorth gyda thasgau penodol
13 – Technoleg gynorthwyol
14 – Beth yw’r llwybrau seibiant
15 – Llwybr i Seibiant – Gwasanaethau Cymdeithasol
16 – Llwybr i Seibiant – Taliadau Uniongyrchol
17 – Llwybr i Seibiant – Trefnu eich hun
18 – Talu am seibiant
19 – Arian gan y GIG
20 – Cronfeydd lles, bwrsariaethau a grantiau
21 – Cyfathrebu eich anghenion i ddarparwyr
22 – Seibiant~cymorth brys
23 – Mae eich llais yn bwysig
24 – Eiriolaeth ac eiriolaeth annibynnol
25 – Beth i’w wneud os nad ydych yn derbyn y cymorth seibiant sydd ei angen arnoch
26 – Cysylltiadau a Gwybodaeth Ddefnyddiol

Canllawiau ar gymorth seibiant i bobl y mae dementia yn effeithio arnynt (ffeil .zip)Angen siarad â rhywun? Ebostiwch Ni Neu Gyrrwch Neges