Angen Help?

Gwasanaethau Cymdeithasol yng Nghymru: Taflenni Ffeithiau BSL

Older man sitting in chair
Hands of a Sign Language interpreter

Gwasanaethau Cymdeithasol yng Nghymru: Taflenni Ffeithiau BSL

Cael yr help sydd ei angen arnoch gan Wasanaethau Cymdeithasol

Daflen Ffeithiau 1: Cyflwyniad i’r Ddeddf

Daflen Ffeithiau 2: Llais a Rheolaeth

Daflen Ffeithiau 3: Gwybodaeth, Cyngor a chymorth

Daflen Ffeithiau 4: Asesu eich anghenion

Daflen Ffeithiau 5: Diwallu eich anghenion

Daflen Ffeithiau 6: Diwallu eich anghenion

Daflen Ffeithiau 7: Amddiffyn pobl rhag camdriniaeth ac esgeulustod

Daflen Ffeithiau 8: Beth allwch chi ei wneud os nad ydych yn cael yr help sydd ei angen arnoch?

< Go back

Angen siarad â rhywun? Ebostiwch Ni Neu Gyrrwch Neges