Angen Help?

Diweddariadau

Older Woman Potting Plant In Garden At Home
Three older women walking down a path while holding drinks and laughing Adnodd

Briffio: Mynd i’r afael ag Unigrwydd ac Ynysigrwydd yng Nghymru – Rhagfyr 2023

Three older men having a conversation around a table with mugs overlayed with blue Newyddion

Ymateb i bandemig Covid-19 yng Nghymru

An older woman holding a large version of the Universal Declaration of Human Rights Newyddion

Blog y Comisiynydd: UDHR 75 – Ysgrifennu’r bennod nesaf ar hawliau dynol yng Nghymru

A calculator and pen on a financial graph Adnodd

Ymatebion Ymgynghori – Cais am wybodaeth am gynigion Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2024-25

Older woman at desk using a laptop Newyddion

Blog Gwadd: Allgau digidol – 50 mlynedd o fethiant i ddysgu a manteisio ar wersi

A woman looking into the distance and faintly smiling in a wooded area Adnodd

Ymatebion Ymgynghori – Pwyllgor Menywod a Chydraddoldeb: Hawliau pobl hŷn

Three older men having a conversation around a table with mugs overlayed with blue Newyddion

Y Comisiynydd yn ymateb i sylwadau oedraniaethol a gododd mewn tystiolaeth i Ymchwiliad Covid-19 y DU

Older man sitting in chair Newyddion

Y Comisiynydd yn ategu’r galwadau am weithredu i fynd i’r afael â phwysau gofal cymdeithasol yng Nghymru

Older woman on phone looking at textiles on a table Newyddion

Cydweithio: Gwella Cyfleoedd Cyflogaeth i Weithwyr Hŷn yng Nghymru

Older man sitting in a chair talking on a phone Adnodd

Ymatebion Ymgynghori – Gwahardd Galwadau Diwahoddiad am Wasanaethau a Chynhyrchion Ariannol Defnyddwyr

Helena Herklots, Older People's Commissioner for Wales writing Newyddion

Cylchlythyr Medi 2023

Older man getting his blood pressure tested by the GP Newyddion

Y Comisiynydd yn gofyn i bobl hŷn rannu eu profiadau o wasanaethau meddygfeydd yng Nghymru

Angen siarad â rhywun? Ebostiwch Ni Neu Gyrrwch Neges