Angen Help?

Diweddariadau

Newyddion

Blog Gwadd: Allgau digidol – 50 mlynedd o fethiant i ddysgu a manteisio ar wersi

Newyddion

Y Comisiynydd yn ymateb i sylwadau oedraniaethol a gododd mewn tystiolaeth i Ymchwiliad Covid-19 y DU

Older man sitting in chair Newyddion

Y Comisiynydd yn ategu’r galwadau am weithredu i fynd i’r afael â phwysau gofal cymdeithasol yng Nghymru

Newyddion

Cydweithio: Gwella Cyfleoedd Cyflogaeth i Weithwyr Hŷn yng Nghymru

Newyddion

Cylchlythyr Medi 2023

Newyddion

Y Comisiynydd yn gofyn i bobl hŷn rannu eu profiadau o wasanaethau meddygfeydd yng Nghymru

Newyddion

Cynyddu’r nifer sy’n hawlio Credyd Pensiwn yng Nghymru – Diweddariad o ran Cynnydd

Newyddion

Gyda diffyg toiledau cyhoeddus, bydd llawer o bobl hŷn yng Nghymru yn teimlo eu bod wedi’u heithrio yn ystod penwythnos gŵyl y banc, meddai’r Comisiynydd

Newyddion

Cylchlythyr Gorffennaf 2023

Newyddion

Eithrio digidol yn creu rhwystrau newydd i bobl hŷn

Newyddion

Y Comisiynydd yn canfod cwymp sylweddol mewn lefelau optimistiaeth ymhlith pobl hŷn yng Nghymru ers 2021

Newyddion

Blog y Comisiynydd: O’r Ddeddf Cymorth Gwladol i Wasanaeth Gofal Cenedlaethol?

Angen siarad â rhywun? Ebostiwch Ni Neu Gyrrwch Neges