Angen Help?

Cymorth os ydych chi’n cael eich cam-drin

Llyfryn Gwybodaeth ‘Mynnwch Help Cadwch yn Ddiogel’

Bydd y llyfryn hwn yn eich helpu i adnabod arwyddion cam-drin, ac yn rhoi manylion lle gallwch chi fynd os oes angen help a chefnogaeth arnoch chi, neu os ydych chi’n poeni am rywun arall.

Darllenwch nawr

Cyfeiriadur Gwasanaethau Cymorth Cam-drin

Dod o hyd i fanylion sefydliadau lleol a chenedlaethol y gallwch gysylltu â nhw i gael cymorth os ydych chi’n cael eich cam-drin neu os ydych chi’n poeni am rywun arall.

Ewch i'r cyfeiriadur

Angen siarad â rhywun? Ebostiwch Ni Neu Gyrrwch Neges