Angen Help?

Cymorth os ydych chi’n cael eich cam-drin

Older woman looking upset and staring into the distance
Front covers of the Commissioner's Get Help Stay Safe Leaflets in English and Welsh

Llyfryn Gwybodaeth ‘Mynnwch Help Cadwch yn Ddiogel’

Bydd y llyfryn hwn yn eich helpu i adnabod arwyddion cam-drin, ac yn rhoi manylion lle gallwch chi fynd os oes angen help a chefnogaeth arnoch chi, neu os ydych chi’n poeni am rywun arall.

Darllenwch nawr
Laptop with the Commissioner's abuse directory on it in Welsh

Cyfeiriadur Gwasanaethau Cymorth Cam-drin

Dod o hyd i fanylion sefydliadau lleol a chenedlaethol y gallwch gysylltu â nhw i gael cymorth os ydych chi’n cael eich cam-drin neu os ydych chi’n poeni am rywun arall.

Ewch i'r cyfeiriadur

Angen siarad â rhywun? Ebostiwch Ni Neu Gyrrwch Neges