Angen Help?

Uned Diogelwch Trais Teuluol Gogledd Cymru

Disgrifiad

Cefnogi pobl sy'n profi Cam-drin Domestig

Cysylltu
Cyfeiriad
Wrenmore House,
104 Dwyrain Ffordd Caer,,
Shotton,
Flintshire,
CH5 1QD
Ymweld ar Google Maps

Cyflenwyr Eraill

BAWSO

Darparu gwybodaeth, cefnogaeth a gwasanaethau arbenigol i gymunedau BAME a chymunedau mudol ledled Cymru ynghylch cam-drin domestig, trais rhywiol, masnachu mewn pobl, Anffurfio Organau Cenhedlu Benywod a phriodas dan orfod.

Gweld proffil

Galop

Gwneud bywyd yn ddiogel, yn gyfiawn ac yn deg i bobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws

Gweld proffil

Angen siarad â rhywun? Ebostiwch Ni Neu Gyrrwch Neges