Angen Help?

Threshold DAS

Disgrifiad

Sefydliad sydd wedi ymrwymo i ddileu trais a cham-drin menywod, dynion, plant a phobl ifanc a'r rhai sy'n cyflawni troseddau trwy effeithio ar newid gwleidyddol, diwylliannol a chymdeithasol.

Cysylltu
Cyfeiriad
32 Ffordd yr Orsaf,
Llanelli,
Sir Gaerfyrddin,
SA15 1AW
Ymweld ar Google Maps

Cyflenwyr Eraill

Respect

Llinell Gyngor i Ddynion ar gyfer dynion sy'n dioddef Cam-drin Domestig

Gweld proffil

Llinell Gymorth Byw Heb Ofn

Llinell gymorth genedlaethol 24/7 sy’n darparu help a chyngor am drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol

Gweld proffil

Angen siarad â rhywun? Ebostiwch Ni Neu Gyrrwch Neges