Angen Help?

The Survivors Trust

Disgrifiad

Cefnogaeth i ddioddefwyr a goroeswyr trais rhywiol a cham-drin rhywiol yn ystod plentyndod.

Cysylltu
  • 0808 8010818
  • Anfon E-bost
  • Ymweld â’r Wefan
  • Amseroedd Agor

    Dydd Llun - Dydd Gwener 10.00am – 8:30pm; Dydd Sadwrn 10am – 12:30pm, 1:30pm – 4:30pm a 6.00pm – 8:30pm; Dydd Sul 1:30pm – 4:30pm a 6.00pm – 8:30pm

Cyflenwyr Eraill

Galop

Gwneud bywyd yn ddiogel, yn gyfiawn ac yn deg i bobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws

Gweld proffil

Hourglass Cymru

Wedi ymroi i roi diwedd ar niweidio, cam-drin ac ecsbloetio pobl hŷn ledled y DU

Gweld proffil

Angen siarad â rhywun? Ebostiwch Ni Neu Gyrrwch Neges