Angen Help?

Stepping Stones

Disgrifiad

Yn darparu gwasanaethau therapiwtig ledled Gogledd Cymru i oedolion sydd wedi cael eu cam-drin yn rhywiol fel plant.

Cysylltu
Cyfeiriad
Tŷ Aurora,
59 Stryd y Brenin,
Wrecsam,
Wrecsam,
LL11 1HR
Ymweld ar Google Maps

Cyflenwyr Eraill

LGBT Foundation

Cyngor, Cymorth a Gwybodaeth i gymunedau LGBT

Gweld proffil

Llinell Gymorth Byw Heb Ofn

Llinell gymorth genedlaethol 24/7 sy’n darparu help a chyngor am drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol

Gweld proffil

Angen siarad â rhywun? Ebostiwch Ni Neu Gyrrwch Neges