Angen Help?

RISE Caerdydd

Disgrifiad

Darparu cefnogaeth i fenywod, plant a phobl ifanc sy'n profi effeithiau unrhyw fath o drais yn erbyn menywod, trais / cam-drin domestig, trais / cam-drin rhywiol

Cysylltu
Cyfeiriad
Ysbyty Brenhinol Caerdydd,
Bloc 24,
Stryd Longcross,
Caerdydd,
CF24 0JT
Ymweld ar Google Maps

Cyflenwyr Eraill

Llinell Gymorth Byw Heb Ofn

Llinell gymorth genedlaethol 24/7 sy’n darparu help a chyngor am drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol

Gweld proffil

Menter Man Kind

Llinell gymorth a chyngor genedlaethol ar gyfer dynion sy'n dioddef cam-drin domestig

Gweld proffil

Angen siarad â rhywun? Ebostiwch Ni Neu Gyrrwch Neges