Angen Help?

RISE Caerdydd

Disgrifiad

Darparu cefnogaeth i fenywod, plant a phobl ifanc sy'n profi effeithiau unrhyw fath o drais yn erbyn menywod, trais / cam-drin domestig, trais / cam-drin rhywiol

Cysylltu
Cyfeiriad
Ysbyty Brenhinol Caerdydd,
Bloc 24,
Stryd Longcross,
Caerdydd,
CF24 0JT
Ymweld ar Google Maps

Cyflenwyr Eraill

Cymru Ddiogelach

Cefnogaeth i ddynion sy'n dioddef cam-drin domestig

Gweld proffil

BAWSO

Darparu gwybodaeth, cefnogaeth a gwasanaethau arbenigol i gymunedau BAME a chymunedau mudol ledled Cymru ynghylch cam-drin domestig, trais rhywiol, masnachu mewn pobl, Anffurfio Organau Cenhedlu Benywod a phriodas dan orfod.

Gweld proffil

Angen siarad â rhywun? Ebostiwch Ni Neu Gyrrwch Neges