Angen Help?

New Pathways (Abertawe)

Disgrifiad

Darparu gwasanaethau cymorth argyfwng trais rhywiol a cham-drin rhywiol

Cysylltu
Cyfeiriad
Beech Tree Centre,
Langdon House,
Ffordd Langdon,
Abertawe,
SA1 8QY
Ymweld ar Google Maps

Cyflenwyr Eraill

Hourglass Cymru

Wedi ymroi i roi diwedd ar niweidio, cam-drin ac ecsbloetio pobl hŷn ledled y DU

Gweld proffil

BAWSO

Darparu gwybodaeth, cefnogaeth a gwasanaethau arbenigol i gymunedau BAME a chymunedau mudol ledled Cymru ynghylch cam-drin domestig, trais rhywiol, masnachu mewn pobl, Anffurfio Organau Cenhedlu Benywod a phriodas dan orfod.

Gweld proffil

Angen siarad â rhywun? Ebostiwch Ni Neu Gyrrwch Neges