Angen Help?

Hourglass Cymru

Disgrifiad

Wedi ymroi i roi diwedd ar niweidio, cam-drin ac ecsbloetio pobl hŷn ledled y DU

Cysylltu

Cyflenwyr Eraill

The Dyn Project

Cymorth i ddynion Heterorywiol, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol ledled Cymru

Gweld proffil

Menter Man Kind

Llinell gymorth a chyngor genedlaethol ar gyfer dynion sy'n dioddef cam-drin domestig

Gweld proffil

Angen siarad â rhywun? Ebostiwch Ni Neu Gyrrwch Neges