Angen Help?

Hourglass Cymru

Disgrifiad

Wedi ymroi i roi diwedd ar niweidio, cam-drin ac ecsbloetio pobl hŷn ledled y DU

Cysylltu

Cyflenwyr Eraill

LGBT Foundation

Cyngor, Cymorth a Gwybodaeth i gymunedau LGBT

Gweld proffil

Respect

Llinell Gyngor i Ddynion ar gyfer dynion sy'n dioddef Cam-drin Domestig

Gweld proffil

Angen siarad â rhywun? Ebostiwch Ni Neu Gyrrwch Neges