Angen Help?

Gwasanaethau Trais Rhywiol Horizon (Casnewydd)

Disgrifiad

Gwasanaethau cymorth ledled Gwent i unrhyw un sydd wedi profi trais rhywiol neu gam-drin plentyndod ar unrhyw adeg yn eu bywyd

Cysylltu
Cyfeiriad
56 Stow Hill,
Casnewydd,
Casnewydd,
NP20 1JG
Ymweld ar Google Maps

Cyflenwyr Eraill

The Survivors Trust

Cefnogaeth i ddioddefwyr a goroeswyr trais rhywiol a cham-drin rhywiol yn ystod plentyndod.

Gweld proffil

LGBT Foundation

Cyngor, Cymorth a Gwybodaeth i gymunedau LGBT

Gweld proffil

Angen siarad â rhywun? Ebostiwch Ni Neu Gyrrwch Neges