Angen Help?

Gwasanaeth Cam-drin Domsetig Llamau

Disgrifiad

Helpu i ddileu digartrefedd i bobl ifanc a menywod agored i niwed.

Cysylltu
Cyfeiriad
Llamau Canolfan Caerffili Saffach,
Llys Wern Ddu,
Caerffili,
Caerffili,
CF83 3SG
Ymweld ar Google Maps

Cyflenwyr Eraill

BAWSO

Darparu gwybodaeth, cefnogaeth a gwasanaethau arbenigol i gymunedau BAME a chymunedau mudol ledled Cymru ynghylch cam-drin domestig, trais rhywiol, masnachu mewn pobl, Anffurfio Organau Cenhedlu Benywod a phriodas dan orfod.

Gweld proffil

Hourglass Cymru

Wedi ymroi i roi diwedd ar niweidio, cam-drin ac ecsbloetio pobl hŷn ledled y DU

Gweld proffil

Angen siarad â rhywun? Ebostiwch Ni Neu Gyrrwch Neges