Angen Help?

Gorwel (Penygroes)

Disgrifiad

Yn darparu gwasanaethau o safon i gefnogi pobl sy’n dioddef trais yn y cartref neu gefnogi pobl rhag colli ei cartref ac atal digartrefedd.

Cysylltu
Cyfeiriad
Tŷ Silyn,
Penygroes,
Gwynedd,
Gwynedd,
LL54 6LY
Ymweld ar Google Maps

Cyflenwyr Eraill

Llinell Gymorth Byw Heb Ofn

Llinell gymorth genedlaethol 24/7 sy’n darparu help a chyngor am drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol

Gweld proffil

LGBT Foundation

Cyngor, Cymorth a Gwybodaeth i gymunedau LGBT

Gweld proffil

Angen siarad â rhywun? Ebostiwch Ni Neu Gyrrwch Neges