Angen Help?

Gorwel (Llangefni)

Disgrifiad

Yn darparu gwasanaethau o safon i gefnogi pobl sy’n dioddef trais yn y cartref neu gefnogi pobl rhag colli ei cartref ac atal digartrefedd.

Cysylltu
Cyfeiriad
12 Ffordd yr Efail,
Llangefni,
Ynys Môn ,
LL77 7ER
Ymweld ar Google Maps

Cyflenwyr Eraill

BAWSO

Darparu gwybodaeth, cefnogaeth a gwasanaethau arbenigol i gymunedau BAME a chymunedau mudol ledled Cymru ynghylch cam-drin domestig, trais rhywiol, masnachu mewn pobl, Anffurfio Organau Cenhedlu Benywod a phriodas dan orfod.

Gweld proffil

Menter Man Kind

Llinell gymorth a chyngor genedlaethol ar gyfer dynion sy'n dioddef cam-drin domestig

Gweld proffil

Angen siarad â rhywun? Ebostiwch Ni Neu Gyrrwch Neges