Angen Help?

Galop

Disgrifiad

Gwneud bywyd yn ddiogel, yn gyfiawn ac yn deg i bobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws

Cysylltu

Cyflenwyr Eraill

LGBT Foundation

Cyngor, Cymorth a Gwybodaeth i gymunedau LGBT

Gweld proffil

Hourglass Cymru

Wedi ymroi i roi diwedd ar niweidio, cam-drin ac ecsbloetio pobl hŷn ledled y DU

Gweld proffil

Angen siarad â rhywun? Ebostiwch Ni Neu Gyrrwch Neges