Angen Help?

Cymorth i Ferched Thrive

Disgrifiad

Yn darparu hafan i ferched, plant a phobl ifanc yng Nghastell-nedd Port Talbot, gan eu helpu i ailadeiladu eu bywydau ac adennill eu hannibyniaeth mewn cymunedau diogel.

Cysylltu
Cyfeiriad
18 Ffordd Talbot,
Port Talbot,
Castell Nedd Port Talbot,
SA13 1HU
Ymweld ar Google Maps

Cyflenwyr Eraill

Llinell Gymorth Byw Heb Ofn

Llinell gymorth genedlaethol 24/7 sy’n darparu help a chyngor am drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol

Gweld proffil

BAWSO

Darparu gwybodaeth, cefnogaeth a gwasanaethau arbenigol i gymunedau BAME a chymunedau mudol ledled Cymru ynghylch cam-drin domestig, trais rhywiol, masnachu mewn pobl, Anffurfio Organau Cenhedlu Benywod a phriodas dan orfod.

Gweld proffil

Angen siarad â rhywun? Ebostiwch Ni Neu Gyrrwch Neges