Angen Help?

Canolfan Gymorth Trais a Cham-drin Rhywiol Gogledd Cymru

Disgrifiad

Darparu Canolfan Gymorth Treisio a Cham-drin Rhywiol yng Nhogledd Cymru

Cysylltu
Cyfeiriad
11 Llys Onnen,
Ffordd y Llyn,
Parc Menai,
Bangor,
LL57 4DF
Ymweld ar Google Maps

Cyflenwyr Eraill

The Survivors Trust

Cefnogaeth i ddioddefwyr a goroeswyr trais rhywiol a cham-drin rhywiol yn ystod plentyndod.

Gweld proffil

BAWSO

Darparu gwybodaeth, cefnogaeth a gwasanaethau arbenigol i gymunedau BAME a chymunedau mudol ledled Cymru ynghylch cam-drin domestig, trais rhywiol, masnachu mewn pobl, Anffurfio Organau Cenhedlu Benywod a phriodas dan orfod.

Gweld proffil

Angen siarad â rhywun? Ebostiwch Ni Neu Gyrrwch Neges