Angen Help?

Canolfan Atgyfeirio Ymosodiadau Rhywiol

Disgrifiad

Darparu gwasanaethau cymorth argyfwng trais rhywiol a cham-drin rhywiol

Cysylltu
Cyfeiriad
Laburnum House,
Stryd Tredegar,
Rhisga,
Casnewydd,
NP11 4YA
Ymweld ar Google Maps

Cyflenwyr Eraill

Llinell Gymorth Byw Heb Ofn

Llinell gymorth genedlaethol 24/7 sy’n darparu help a chyngor am drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol

Gweld proffil

BAWSO

Darparu gwybodaeth, cefnogaeth a gwasanaethau arbenigol i gymunedau BAME a chymunedau mudol ledled Cymru ynghylch cam-drin domestig, trais rhywiol, masnachu mewn pobl, Anffurfio Organau Cenhedlu Benywod a phriodas dan orfod.

Gweld proffil

Angen siarad â rhywun? Ebostiwch Ni Neu Gyrrwch Neges