Angen Help?

Canolfan Atgyfeirio Ymosodiadau Rhywiol New Pathways

Disgrifiad

Darparu gwasanaethau cymorth argyfwng trais rhywiol a cham-drin rhywiol

Cysylltu
Cyfeiriad
Cartref Tregerddan,
Bow Street,
Aberystwyrth,
Ceredigion,
SY24 5AU
Ymweld ar Google Maps

Cyflenwyr Eraill

Hourglass Cymru

Wedi ymroi i roi diwedd ar niweidio, cam-drin ac ecsbloetio pobl hŷn ledled y DU

Gweld proffil

The Survivors Trust

Cefnogaeth i ddioddefwyr a goroeswyr trais rhywiol a cham-drin rhywiol yn ystod plentyndod.

Gweld proffil

Angen siarad â rhywun? Ebostiwch Ni Neu Gyrrwch Neges