Angen Help?

Adnoddau a Cyhoeddiadau

Older Woman Potting Plant In Garden At Home
Lady Justice Taflen Wybodaeth

Gwybod Eich Hawliau: Canllaw Syml

A corridor in a hospital Taflen Wybodaeth

Galluedd Meddyliol: Arweiniad Syml

Helena Herklots, Older People's Commissioner for Wales Ymchwil ac Adroddiad

Rhaglen waith dros dro Ebrill – Awst 2018

A corridor in a hospital Ymchwil ac Adroddiad

Diogelu mewn Ysbytai yng Nghymru

A stethoscope and pen on a medical chart Ymchwil ac Adroddiad

Gwasanaethau Meddygon Teulu yng Nghymru: Safbwynt Pobl Hŷn

Archwilio Ymhellach

A woman speaking into a megaphone alongside a woman holding a phone at a march

Hawliwch Eich Hawliau

Mae’r Comisiynydd wedi cynhyrchu amrywiaeth o adnoddau i rymuso pobl hŷn.

Front page of the Commissioner's abuse directory in Welsh on a laptop

Dod o hyd i gefnogaeth

Mae’r Comisiynydd wedi creu cyfeiriadur o wasanaethau a sefydliadau a all eich helpu os ydych chi’n cael eich cam-drin, os ydych yn teimlo eich bod mewn perygl o gael eich cam-drin, neu’n poeni am rywun arall.

Angen siarad â rhywun? Ebostiwch Ni Neu Gyrrwch Neges