Angen Help?

Adnoddau a Cyhoeddiadau

Ddylanwadu ar polisi ac arferion

Ymatebion Ymgynghori – Dweud eich dweud: Dyfodol Cyfansoddiadol Cymru

Ddylanwadu ar polisi ac arferion

Ymatebion Ymgynghori – Ailgynllunio Arolwg Troseddu Cymru a Lloegr

Ymchwil ac Adroddiad

Gwella’r Gefnogaeth a’r Gwasanaethau i Ddynion Hŷn sy’n Cael eu Cam-drin yn Ddomestig

Briffio

PAPUR BRIFFIO: Argyfwng Costau Byw: Y camau sydd eu hangen i ddiogelu pobl hŷn

Ddylanwadu ar polisi ac arferion

Ymatebion Ymgynghori – Ymgynghoriad ar y newidiadau arfaethedig i God Ymarfer y Ddeddf Galluedd Meddyliol 2005 a gweithredu’r Diogeliadau Amddiffyn Rhyddid

Ddylanwadu ar polisi ac arferion

Ymatebion Ymgynghori – Rheoliadau Drafft ar gyfer Cymru: Diogeliadau Amddiffyn Rhyddid

Ddylanwadu ar polisi ac arferion

Ymatebion Ymgynghori – Ymddygiad sy’n Rheoli neu’n Gorfodi: Canllawiau Statudol

Older man sitting in chair Taflen Wybodaeth

Costau Byw: Hawliau Ariannol – Cwestiynau Cyffredin

Ddylanwadu ar polisi ac arferion

Ymatebion Ymgynghori – Safonau Cenedlaethol ar gyfer Hyfforddiant Diogelu

Ddylanwadu ar polisi ac arferion

Ymatebion Ymgynghori – Un rhwydwaith, un amserlen, un tocyn: cynllunio bysiau fel gwasanaeth cyhoeddus i Gymru

Ystadegau Allweddol

Deall Poblogaeth Cymru sy’n Heneiddio: Ystadegau Allweddol

Taflen Wybodaeth

Canllawiau Hwylus ar Atwrneiaeth Arhosol

Archwilio Ymhellach

Hawliwch Eich Hawliau

Mae’r Comisiynydd wedi cynhyrchu amrywiaeth o adnoddau i rymuso pobl hŷn.

Dod o hyd i gefnogaeth

Mae’r Comisiynydd wedi creu cyfeiriadur o wasanaethau a sefydliadau a all eich helpu os ydych chi’n cael eich cam-drin, os ydych yn teimlo eich bod mewn perygl o gael eich cam-drin, neu’n poeni am rywun arall.

Angen siarad â rhywun? Ebostiwch Ni Neu Gyrrwch Neges