Angen Help?

Adnoddau a Cyhoeddiadau

Older Woman Potting Plant In Garden At Home
An older woman in a hospital bed talking to a medical professional who is sitting down Taflen Wybodaeth

Rhyddhau o’r Ysbyty: Gwybodaeth ddefnyddiol am beth i’w ddisgwyl pan fyddwch yn barod i adael yr ysbyty

Three older women hugging and laughing with each other Ddylanwadu ar polisi ac arferion

Ymatebion Ymgynghori – Cymru Gwrth-hiliol

Three older women walking down a path while holding drinks and laughing Briffio

Briffio: Mynd i’r afael ag Unigrwydd ac Ynysigrwydd yng Nghymru – Rhagfyr 2023

A calculator and pen on a financial graph Ddylanwadu ar polisi ac arferion

Ymatebion Ymgynghori – Cais am wybodaeth am gynigion Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2024-25

A woman looking into the distance and faintly smiling in a wooded area Ddylanwadu ar polisi ac arferion

Ymatebion Ymgynghori – Pwyllgor Menywod a Chydraddoldeb: Hawliau pobl hŷn

Older man sitting in a chair talking on a phone Ddylanwadu ar polisi ac arferion

Ymatebion Ymgynghori – Gwahardd Galwadau Diwahoddiad am Wasanaethau a Chynhyrchion Ariannol Defnyddwyr

Three older women walking down a path while holding drinks and laughing Ddylanwadu ar polisi ac arferion

Ymatebion Ymgynghori – Blaenoriaethau i’r Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd, a Seilwaith

A nurse speaking to her older male patient Ddylanwadu ar polisi ac arferion

Ymatebion Ymgynghori – Rhaglen Ailgydbwyso Gofal a Chymorth

An older man looking upset while staring out of the window Ymchwil ac Adroddiad

Gwella Cefnogaeth a Gwasanaethau i Ddynion Hŷn sy’n Profi Cam-drin Domestig – Adroddiad Diweddaru Awst 2023

Older man in a checked talking to someone Ddylanwadu ar polisi ac arferion

Ymatebion Ymgynghori – Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol y Senedd: Cefnogi pobl â chyflyrau cronig

A hand ticking an answer on a quiz Ddylanwadu ar polisi ac arferion

Ymatebion Ymgynghori – Adolygiad Diogelu Unedig Sengl: Canllawiau Statudol Drafft

Two medical professionals with their arms crossed Briffio

BRIFFIO: Effaith Pwysau GIG yr adroddwyd amdanynt ar fynediad pobl hŷn at wasanaethau iechyd

Archwilio Ymhellach

A woman speaking into a megaphone alongside a woman holding a phone at a march

Hawliwch Eich Hawliau

Mae’r Comisiynydd wedi cynhyrchu amrywiaeth o adnoddau i rymuso pobl hŷn.

Front page of the Commissioner's abuse directory in Welsh on a laptop

Dod o hyd i gefnogaeth

Mae’r Comisiynydd wedi creu cyfeiriadur o wasanaethau a sefydliadau a all eich helpu os ydych chi’n cael eich cam-drin, os ydych yn teimlo eich bod mewn perygl o gael eich cam-drin, neu’n poeni am rywun arall.

Angen siarad â rhywun? Ebostiwch Ni Neu Gyrrwch Neges