Angen Help?

Adnoddau a Cyhoeddiadau

Ddylanwadu ar polisi ac arferion

Ymatebion Ymgynghori – Corff Llais Y Dinesydd – Canllaw Ar Fynediad, Sylwadau A Newidiadau I Wasanaethau’r GIG

Ymchwil ac Adroddiad

Cynyddu’r nifer sy’n hawlio Credyd Pensiwn yng Nghymru – Adroddiad Uwchgynhadledd

Ddylanwadu ar polisi ac arferion

Ymatebion Ymgynghori – Y canllawiau statudol sydd eu hangen i weithredu’r ddyletswydd ansawdd a disodli’r safonau iechyd a gofal (2015)

Ddylanwadu ar polisi ac arferion

Ymatebion Ymgynghori – Y Canllawiau A’r Rheoliadau Statudol Y Bydd Eu Hangen I Weithredu’r Ddyletswydd Gonestrwydd

Ddylanwadu ar polisi ac arferion

Ymatebion Ymgynghori – Pwyllgor Cyllid y Senedd: Galwad am wybodaeth am gynigion Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24

Older man sitting in chair Ddylanwadu ar polisi ac arferion

Ymatebion Ymgynghori – Newidiadau Arfaethedig i Ddeddfwriaeth ar Ofal Cymdeithasol a Gofal Iechyd Parhaus

Briffio

Credyd Pensiwn: Mae angen gweithredu er mwyn sicrhau nad yw pobl hŷn yn colli allan

Ddylanwadu ar polisi ac arferion

Ymatebion Ymgynghori – Ymateb i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar ddatblygu Fframwaith Cenedlaethol ar gyfer Presgripsiynu Cymdeithasol

Ddylanwadu ar polisi ac arferion

Ymatebion Ymgynghori – Cynllun Gweithredu Cenedlaethol i Atal Cam-drin Pobl Hŷn

Taflen Wybodaeth

Comisiynydd yn lansio canllaw newydd ar hawliau pobl hŷn mewn cartrefi gofal

Image of older people accessing information and services Ymchwil ac Adroddiad

Mynediad at wybodaeth a gwasanaethau mewn oes ddigidol: Crynodeb o’r ymatebion gan awdurdodau lleol a byrddau iechyd

Ddylanwadu ar polisi ac arferion

Ymatebion Ymgynghori – Ymateb i Ymchwiliad y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol i Ddeintyddiaeth

Archwilio Ymhellach

Hawliwch Eich Hawliau

Mae’r Comisiynydd wedi cynhyrchu amrywiaeth o adnoddau i rymuso pobl hŷn.

Dod o hyd i gefnogaeth

Mae’r Comisiynydd wedi creu cyfeiriadur o wasanaethau a sefydliadau a all eich helpu os ydych chi’n cael eich cam-drin, os ydych yn teimlo eich bod mewn perygl o gael eich cam-drin, neu’n poeni am rywun arall.

Angen siarad â rhywun? Ebostiwch Ni Neu Gyrrwch Neges