Angen Help?

Canllawiau ymarfer gorau ar gyfer ymgysylltu ac ymgynghori â phobl hŷn ar newidiadau i wasanaethau cymunedol yng Nghymru

Wooden signpost on mountain at sunset

Pwrpas y Canllawiau hyn yw cefnogi Awdurdodau Lleol i sicrhau ymgysylltiad llawn ac ystyrlon gyda phobl hŷn pan mae penderfyniadau allweddol yn cael eu gwneud ynglŷn â gwasanaethau cymunedol.

Darllenwch y canllawiau Darllenwch y Pecyn Cymorth i Bobl Hŷn

Angen siarad â rhywun? Ebostiwch Ni Neu Gyrrwch Neges