Angen Help?

Diogelu a hyrwyddo hawliau pobl hŷn

A woman speaking into a megaphone alongside a woman holding a phone at a march

Diogelu a hyrwyddo hawliau pobl hŷn

Mae’r ymateb i’r pandemig wedi dangos bod llawer o waith i’w wneud o hyd nes bydd hawliau a dulliau gweithredu sy’n seiliedig ar hawliau wedi’u gwreiddio ar draws ein gwasanaethau cyhoeddus.

At hynny, mae materion yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf wedi amlygu bod hawliau rhai pobl hŷn – megis pobl hŷn sy’n byw mewn cartrefi gofal – yn ddiffygiol iawn o gymharu â gweddill y gymdeithas.

Mae Rhaglen Waith 2022-24 y Comisiynydd yn rhoi rhagor o wybodaeth am y camau y mae’r Comisiynydd yn eu cymryd i roi diwedd ar oedraniaeth a gwahaniaethu ar sail oedran yng Nghymru.

Darllenwch Rhaglen Waith 2022-24 y Comisiynydd

Explore More

A woman speaking into a megaphone alongside a woman holding a phone at a march

Hawliwch Eich Hawliau

Mae’r Comisiynydd wedi cynhyrchu amrywiaeth o adnoddau i rymuso pobl hŷn.

Dysgwch ragor
Older woman smiling and sitting at home

Grŵp Hawliau Pobl Hŷn sy’n Byw mewn Cartrefi Gofal

Sefydlodd y Comisiynydd Grŵp Hawliau Pobl Hŷn sy’n Byw mewn Cartrefi Gofal i ddod â sefydliadau o bob rhan o’r DU sy’n cydweithio i gryfhau hawliau pobl hŷn at ei gilydd.

Dysgwch ragor
An older woman listening to another woman, a man smiling and reading, a woman on a laptop, and a woman on the phone

Cael yr wybodaeth a’r gwasanaethau sydd eu hangen arnoch mewn byd digidol: Gwybod eich hawliau

Oeddech chi’n gwybod bod hawl gennych i gael yr wybodaeth a'r gwasanaethau sydd eu hangen arnoch mewn ffordd sy'n addas i chi?

Rhagor o wybodaeth

Angen siarad â rhywun? Ebostiwch Ni Neu Gyrrwch Neges