Angen Help?

Diogelu a hyrwyddo hawliau pobl hŷn

Diogelu a hyrwyddo hawliau pobl hŷn

The response to the pandemic has illustrated there is still a long way to go until rights and rights-based approaches are embedded across our public services.

Furthermore, issues during the past two years have highlighted that the rights of some older people – such as older people living in care homes – are greatly lacking compared to the rest of society.

Mae Rhaglen Waith 2022-24 y Comisiynydd yn rhoi rhagor o wybodaeth am y camau y mae’r Comisiynydd yn eu cymryd i roi diwedd ar oedraniaeth a gwahaniaethu ar sail oedran yng Nghymru.

Darllenwch Rhaglen Waith 2022-24 y Comisiynydd

Explore More

Cyngor a Chymorth

Cysylltwch â thîm Cyngor a Chymorth y Comisiynydd

Cysylltwch

Angen siarad â rhywun? Ebostiwch Ni Neu Gyrrwch Neges