Angen Help?

Heléna Herklots CBE

A group of older people clapping and cheering
Helena Herklots, Older People's Commissioner for Wales

Heléna Herklots CBE, Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Heléna yw Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru – rôl statudol annibynnol a sefydlwyd mewn cyfraith i ddiogelu ac i hyrwyddo hawliau pobl hŷn. Dechreuodd yn ei swydd yn 2018 ar ôl dros 30 mlynedd o weithio ar faterion sy’n ymwneud â heneiddio a phobl hŷn. Gan ddechrau ei gyrfa’n gweithio’n uniongyrchol gyda phobl hŷn a’u teuluoedd mewn canolfannau dydd a chartrefi gofal, mae hi wedi dylanwadu ar bolisi cyhoeddus, wedi ymgyrchu dros newid ac wedi datblygu a darparu gwasanaethau cymorth i bobl hŷn.

Cyn iddi gael ei phenodi yn Gomisiynydd Pobl Hŷn, roedd Heléna yn Brif Weithredwr Carers UK, sef yr elusen aelodaeth genedlaethol ar gyfer gofalwyr di-dâl. Mae ei phrofiad cyn hynny’n cynnwys bod yn Gyfarwyddwr Gwasanaethau yn Age UK, ac yn Bennaeth Polisi yn Age Concern England.

Mae Heléna wedi arwain a chyfrannu at nifer o grwpiau cynghori Llywodraeth y Deyrnas Unedig, a oedd yn edrych ar bynciau a oedd yn cynnwys gofal a chymorth, tai, dementia a gofalwyr. Heléna yw Cadeirydd y Grŵp Cynghori Herio Heneiddio’n Iach Strategaeth Ddiwydiannol, ac mae hi’n Gymrawd o Gymdeithas Frenhinol y Celfyddydau.

Yn 2017, cafodd Heléna CBE am ei gwasanaeth i ofalwyr, ac yn 2022 cafodd ei chydnabod fel un o arweinwyr Heneiddio’n Iach 50 – 50 a fu’n gweithio i drawsnewid y byd i fod yn lle gwell i heneiddio ynddo.

Angen siarad â rhywun? Ebostiwch Ni Neu Gyrrwch Neges