Angen Help?

Swyddi Gwag

Swyddi Gwag

Uwch Swyddog Cyngor a Chymorth

Cyflog: £32,458 to £37,440 y flwyddyn

Math o Gontract: Parhaol (Amser llawn 37 awr yr wythnos) neu Ran Amser (4 diwrnod yr wythnos)

Lleoliad: Hyblyg – Swyddfa ym Mae Caerdydd

 

Mae hwn yn gyfle cyffrous i ymuno â thîm y Comisiynydd fel Uwch Swyddog Cyngor a Chymorth a gwneud gwahaniaeth parhaol i fywydau pobl hŷn yng Nghymru.

Mae’r Uwch Swyddog Cyngor a Chymorth yn gyfrifol am ddarparu gwasanaeth cyngor a chymorth rhagorol sy’n sicrhau canlyniadau cadarnhaol i bobl hŷn a’u teuluoedd yng Nghymru.

Mae’r Comisiynydd yn chwilio am unigolyn a fyddai’n mwynhau’r cyfle i rymuso pobl hŷn a’u teuluoedd a’u helpu i ddeall eu hawliau.

Mae’r gallu i siarad yn hyderus â siaradwyr Cymraeg rhugl (dros y ffôn fel arfer), yn hanfodol ar gyfer y rôl.

 

I wneud cais, gallwch naill ai gyflwyno eich CV a llythyr eglurhaol a neu cwblhau’r ffurflen gais isod, a’i e-bostio at recriwtio@comisynyddph.cymru

Mae modd cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg, ni fydd cais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

 

Dyddiad Cau: Dydd Llun 23 Hydref 5.00yp

Os byddwch chi ar y rhestr fer, mae’n rhaid i chi fod ar gael i ddod i gyfweliad ar ddydd Mawrth 7 Tachwedd.

Angen siarad â rhywun? Ebostiwch Ni Neu Gyrrwch Neges